XIV:1188 Margareta (Mariet, "Maria") Jakobsdotter

Far: XV:2375 Jakob Andersson
Mor: XV:2376 Kälug

Född: Bure, Skellefteå sn, VBO 1) Hon bör ha fötts någon gång under 1400-talets andra hälft, med tanke på att svärsonen Lasse Olsson sannolikt var född på 1490-talet. – I Johan Bures stora släktbok över Bureätten, huvudsakligen upprättad på grundval av intervjuer med släktingar i Norrland, skrivs hon med dopnamnet Maria. Jag tror att detta är en tidstypisk "normalisering" (som Johan Bure också ger andra exempel på) och att hon i dagligt tal kallats Mariet, en dialektal form av Margareta. Skälen är främst: 1) De av hennes ättlingar som uppkallats efter henne och som redovisas i släktboken heter Mariet/Margareta, inte Maria. 2) Namnet Maria ansågs under medeltiden vara alltför heligt för att användas som kvinnonamn. [Professorn och historikern Bengt Hildebrand skriver i Handbok i släkt- och personforskning, 1960, s. 204, om kristna kvinnonamn under medeltiden:: "Gudsmodern Marias namn ansågs däremot under svensk medeltid vara för högt (Grape s. 65 f.; G. Carlsson, a.a., s. 32, not 2) och man synes därför icke ha ett enda exempel på dess upptagande för svenskt namnbruk vid denna tid." Ännu omkring år 1570 redovisas endast elva kvinnor med detta namn i tiondelängderna för det egentliga Sverige, inbegripet Jämtland och Härjedalen, medan Margareta - i former som Marit, Mariet, Meriet, Margreta - är mycket vanliga. [Fredriksson, Ingwar: Svenskt dopnmansskick vid 1500-talets slut, ser. Anthroponymica Suecana 7, Lund 1974, s. 169]
Bosatt: Grubbe, Umeå sn, VBO 1) 


Familj med XIV:1187 Anders Persson

Vigsel:  1)

Barn:
XIII:3451 Jakob Andersson (Grubb)
XIII:594 Anna Andersdotter+ (- ~1559)


Noteringar
Om hennes släkt, den så kallade Bureätten, se U. Sikeborg: "Johan Bures släktbok över Bureätten. Tillkomst och tillförlitlighet", Släktforskarnas årsbok 1996, s. 245-286, särskilt släkttavlan på sidorna 274-275. Jakob Anderssons (Jakob Lagmans) dotter "Maria" upptas som gift med Anders Persson i Grubbe i Johan Bures stora släktbok från 1600-talets första år. Släkttavlorna bygger på en serie stort upplagda intervjuer med ättlingar till Jakob Andersson, som förmenades ha varit underlagman.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1559       Dottern XIII:594 Anna Andersdotter+ dör omkring 1559 2).


Källor
 1) Bureus, Johan Thomae: släktbok över Bureätten, avskrift X36 och X36 (Uppsala universitetsbibliotek) samt Genealogica 53 (Riksarkivet)
 2) Sikeborg, Urban: "Fogden Lasse Olsson ('Björnram') och hans ättlingar i Hälsingland", Släktforskarnas årsbok 1997, s. 89-106<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström