VI:63 Olof Hansson

Bonde. Blev högst 90 år.

Far: VII:125 Hans Eriksson (1719 - 1785)
Mor: VII:126 Karin Olsdotter (1719 - 1797)

Född: 1757 Öhn nr 1, Tuna sn, MED 1) Födelseåret 1757 ges också i husförhörslängderna. [AI:2, uppsl. 135]
Bosatt: Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL 2) 
Straffad/dömd:  2) "2 gr. plicktade för fylleri" - samma upplysning ges i AI:3, uppsl. 149.
Jordtransaktion: 1781 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL 3) I A.O. Nilssons maskinskrivna sammanställning för Borg nr sub sub 1 ges också föjande uppgifter:"Borg nr sub 1. Siste ägaren av Dr Diurbergs släkt ?var Daniel Qvist-Andersson inspector vid Tunabergs Kopparverk. Han försålde nämnda hemman om 8 öresland den 14 Nov. 1781, för 305 Rdr 26 skill. 8 runst. till bonden Olof Hansson bördig från Medelpad. Nämnda köp avslutades den 4 Jan. 1738. 1:sta uppbudet fick Olof Hansson den 22 October 1789."
Bonde: från 1781 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL 2) För startår, se Jordtransaktion.
Arvsskifte: 28.01.1786 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL 4) Arvsskiftet efter fadern Hans Eriksson hålls i Borg den 28 januari 1786. Se utdrag ur bouppteckningen i dennes personnotis.
Arvsskifte: 30.03.1798 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL 5) Arvsskiftet efter modern Karin Olofsdotter hålls i Borg den 30 mars 1798. Se utdrag ur bouppteckningen i hennes personnotis.
Straffad/dömd: omkring 1816 2) I husförhörslängderna, från 1816 och framåt till hans död 1847, står noterat att han två gånger pliktat för fylla.
Byålderman: omkring 1825 Borg, Norrala sn, HÄL 6) 
Bosatt: till 1847 Borg, Norrala sn, HÄL 7) 
Död: 01.06.1847 Borg, Norrala sn, HÄL 7) 


Familj med VI:64 Margareta Svensdotter (1763 - 1851)

Vigsel: 26.10.1783 Norrala sn, HÄL 8) Vigselnotisen med datumet den 26 oktober 1783 lyder: "Bonden Olof Hansson i Borg, 23 År, samt Pigan derstädes Margta Svensdotter 20 År."

Barn:
Hans Olsson (1785 - 1832)
Ingrid Olsdotter (1787 - 1868)
V:32 Karin Olsdotter (1789 - 1857)
Olof Olsson+ (1791 - 1791)
Olof Olsson+ (1792 - )
Margareta Olsdotter+ (1795 - 1799)
Brita Olsdotter (1797 - 1852)
Erik Olsson+ (1799 - 1802)
(dödfödd dotter) (1803 - 1803)
Erik Olsson (1806 - )


Noteringar
I husförhörslängden 1782 skrivs för Borg nr sub 1 [AI:1, 1782, p. 9]:
Fader Hans Ersson (f. 1718), 65 år.
Hu. Karin Olsdotter
Bonden Olof Hansson
Syster Brita
- Kerstin
Dräng Anders Jonsson[?] (f. 1761-01-13), 23 år.
---
I husförhörslängden 1816-21 upptas på uppslaget för Borg nr sub 1 om 8 öresland [AI:2, uppsl. 135]:
Bonden Olof Hansson (f. 1757), inflyttade 1757, "2 gr. plicktade för fylleri"
Hustru Margta Svensdotter (f. 1763)
Son Hans Olsson (f. 1785)
Hustru Katarina Svensdotter (f. 1791-05-28), inflyttad från Ingsta 1820
(---)
[Överstruken:] Olof (f. 1792-12-07, d. 1819), överstruket: "Bev. karl."
Son Erik (f. 1806-01-19), tog nattvarden första gången 1821
(---)
[Överstruken:] Dotter Brita (f. 1797-12-17)
"Fastr." Brita Hansdotter (f. 1752, d. 1821), "Befr."
(---).
---
I husförhörslängden 1822-27 upptas på uppslaget för Borg nr sub 1 om 8 öresland [AI:3, uppsl. 149]:
Bonden [epitetet "Gl." har senare lagts före bonden] Olof Hansson (f. 1757), "2 gr. pliktf. för fylleri. Ålderman."
Hustru Margta Svensdotter (f. 1763)
Son [senare tillskrivet:] bonden Hans Olsson (f. 1785-08?-01)
Hustru Katarina Svensdotter (f. 1795-05-28)
Son Olof (f. 1822-10-30)
Dotter Margta (f. 1826-08-07)
---
I husförhörslängden 1828-34 upptas på uppslaget för Borg nr sub 1 [AI:4, uppsl. 157]:
Fadern Olof Hansson (f. 1757), "2 ggr pliktf. för fylleri", en notering "Byålderman" är överstruken
Hustru Margta Svensdotter (f. 1763)
Bonden Olof Jönsson (f. 1799-03-02), inflyttad från "nedan"
Bonden Hans Olsson (f. 1785), "drunknade i Söderh.s ån 1832 24/2"
[Överstruket: Änkan] Hustru Katarina Svensdotter (f. 1791-05-26 i Ingsta nr 1
[Barnen i hennes båda äktenskap har angetts med ett inledande "a)" respektive "b)":
a) Son Olof (f. 182-10-30)
Dotter Margta (f. 1826-03-07)
Son Sven (f. 1831-04-20)
b) Son Hans (f. 1834-07-28)
(tjänstefolk)
Drängen Olof Jönsson (f. 1799-03-02 i Närby nr sub sub 1), inflyttad från uppsl. 208 1832 och flyttad "till ofvan" 1833. [Han gifte sig alltså med Hans Olssons änka.]
---
I husförhörslängden 1835-1840 skrivs på uppslaget för Borg nr sub 1 om åtta öresland [AI:5, uppsl. 197]:
[Överstruken:] Fadern, förre bonden Olof Hansson (f. 1757 [rättat från 1760])
[Överstruken:] Hu. Margta Svensdotter (f. 1763). Hon noteras på hemmanet sista gången i samband med husförhöret 1836-12-02.
De skrivs därefter bland Borgs utanvidsfolk [AI:5, uppsl. 208]:
"F. Bond. å S1" Olof Hansson (f. 1760), "2 g.r plf. för fylla"
Hu. Margta Svensdotter (f. 1763), "Comun. hemma" [dvs. tar nattvarden hemma]. Hon och maken noteras där för husförhör och nattvardsgång redan från 1835.
---
I husförhörslängden 1841-1851 skrivs bland Borgs utanvidsfolk [AI:6, uppsl. 206]:
Förre bonden "å S. 1." Olof Hansson (f. 1760, "död 1. Jun. 1847."), "2 ggr pl.[iktat] för fylla"
Hu. Margta Svensdotter (f. 1763-12-27, "död d. 27 Febr. 1851."), ofärdig.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1757       Födelse 1757 Öhn nr 1, Tuna sn, MED.  1)
1763       Makan VI:64 Margareta Svensdotter föds 27.12.1763 Båtsmansrote 122, Norrala sn, HÄL 9).
1781       Jordtransaktion 1781 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  3)
>1781       Bonde från 1781 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  2)
1783       Vigsel VI:64 Margareta Svensdotter 26.10.1783 Norrala sn, HÄL.  8)
1785       Fadern VII:125 Hans Eriksson dör 23.03.1785 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL 10).
1785       Sonen Hans Olsson föds 01.06.1785 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL 11).
1786       Arvsskifte 28.01.1786 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  4)
1787       Dottern Ingrid Olsdotter föds 16.05.1787 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL 12).
1789       Dottern V:32 Karin Olsdotter föds 23.05.1789 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL 13).
1791       Sonen Olof Olsson+ föds 28.01.1791 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL 14).
1791       Sonen Olof Olsson+ dör 14.09.1791 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL 15).
1792       Sonen Olof Olsson+ föds 07.12.1792 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL 16).
1795       Dottern Margareta Olsdotter+ föds 27.08.1795 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL 17).
1797       Modern VII:126 Karin Olsdotter dör 21.08.1797 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL 18).
1797       Dottern Brita Olsdotter föds 17.11.1797 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL 19).
1798       Arvsskifte 30.03.1798 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  5)
1799       Dottern Margareta Olsdotter+ dör 29.06.1799 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL 20).
1799       Sonen Erik Olsson+ föds 13.12.1799 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL 21).
1802       Sonen Erik Olsson+ dör 06.10.1802 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL 22).
1803       Dottern (dödfödd dotter) föds 30.04.1803 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL 23).
1803       Dottern (dödfödd dotter) dör 30.04.1803 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL 24).
1806       Sonen Erik Olsson föds 19.01.1806 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL 25).
~1816       Straffad/dömd omkring 1816.  2)
1821       Systern Brita Hansdotter dör 1821 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL 2).
~1825       Byålderman omkring 1825 Borg, Norrala sn, HÄL.  6)
1832       Sonen Hans Olsson dör 27.02.1832 Borg nr sub 1, Norrala sn, HÄL 26).
<1847       Bosatt till 1847 Borg, Norrala sn, HÄL.  7)
1847       Död 01.06.1847 Borg, Norrala sn, HÄL.  7)


Källor
 1) Nyberg: Helge: Familjeregister för Medelpad (släktforskarföreninen Midälvas databas)
 2) AI:2, uppsl. 135
 3) Genealogi för Pehr Olsson-Rosén (f. 1867) av Anders Olov Nilsson, Greta Odenstams arkiv, genealogiska samlingar, Hälsinglands museum
 4) Bouppteckningar 1784-1786, nr 87, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 5) Bouppteckningar 1798-1800, nr 28, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 6) AI:3, uppsl. 149
 7) AI:6, uppsl. 206
 8) C:4, f. 98v
 9) C:3, p. 391
 10) C:4, f. 116r
 11) C:4, f. 14r
 12) C:4, f. 17r
 13) C:4, f. 20r
 14) C:4, f. 22v
 15) C:4, f. 118v
 16) C:4, f. 25r
 17) C:4, f. 29v
 18) C:4, f. 120v
 19) C:4, f. 35v
 20) C:4, f. 121r
 21) C:4, f. 40v
 22) C:4, f. 122v
 23) C:4, f. 47r, Genline ID: 700.16.22900
 24) Se Födelse
 25) C:4, f. 53r
 26) AI:4, uppsl. 157<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström