Karin Larsdotter Elg

Blev 74 år.

Far: Lars [!] Eriksson Elg (1691 - 1773)
Mor: Karin Larsdotter (1692 - )

Född: 28.09.1727 Losjö, Norrala sn, HÄL 1) Födelsenotisen är införd i avdelningen för båtsmansfolk och övriga. Föräldrar: Lars Elg i Losjö och hu. Karin Larsdotter. Faddrar: Per Hansson i Remsta och hu. Brita Matsdotter; Jakob Olsson i Siknäs och hu. Karin Andersdotter. (Ungfaddrar:) Olof Olsson i Haga, Brita Larsdotter i Fors.
Fadderskap: 1745 Ringa nr 1, Norrala sn, HÄL 2) "Carin Larsdotter Elg ifrå Losiö" står 1745 som pigfadder till Olof (f. 1745-09-27), son till Nils Andersson och Kerstin Ersdotter i Ringa nr 1.
Fadderskap: 1749 Berge nr 1, Norrala sn, HÄL 3) "Carin Larsdotter Elg i Losiö" står 1749 som pigfadder till Karin (f. 1749-02-05), dotter till bonden Erik Larsson och Anna Svensdotter i Berge nr 1.
Fadderskap: 1752 Berge nr 1, Norrala sn, HÄL 3) "Brita Larsd.r Elg", utan angiven vistelseort, står 1752 som pigfadder till Lars (f. 1752-10-04), son till bonden Erik Larsson och Anna Svensdotter i Berge nr 1.
Bosatt: omkring 1754 Berge nr 1, Norrala sn, HÄL 4) I husförhörslängden 1754, förhör i "Berge-Rotan" den 8 februari, skrivs bland tjänstefolket hos bonden Erik Larsson "Pigan Karin Larsd.r" (f. 1727-09-28), 27 år. I kolumnerna för Luthers och Svebilii katekes anges i båda "bene", med noteringen: "läste wäl i Catecheserna fast nog swårt för at läsa innan".
Bosatt: omkring 1774 Losjö, Norrala sn, HÄL 5) 
Död: 11.09.1802 Losjö, Norrala sn, HÄL 6) Dödsnotisen med datumet den 11 september 1802 lyder: "Losjö Mats Pehrss. Hustr. Karin Larsd:r Bröstsjuka". Åldern 74 år 11 månader 13 dagar.
Bouppteckning: 21.09.1802 Losjö, Norrala sn, HÄL 7) Bouppteckningen inleds: "Åhr 1802 den 21 September upteknades. och wärderades all befintelig qwarlåtenskap efter afskedade fördublings Bådsman [sic] Mattes Pärson Bergströms afledne Hustru Hustru Karen Larsdotter i Losiö hwilken Egendom Enligt deras förut gorda [sic] Tästamente af den 5.te September 1802 skall höra den efterlöfwande makan till". Egendomen inleds med gården, som består av: "gl. stuga med kammare och en liten förstuga med murar i bäge rumen" och innanrede; "Sädes lada med låga"; "litet fähus med swala"; "welider"; "litet swinhus"; "Stig[?] lider heller redskaps hus"; "gl. Häbre"; "gl. Kiällare med öfwerbygnad"; "Smidia. med en g. pust. och 2.ne Småå stän. [dvs. städ] en slägia. och 2.ne skohamrar. och 2.ne tänger. med mur"; "litet Båtshus för ---fiske. [otydlig förled] g. ekstok", allt värderat till 40 riksdaler 8 skillingar. Undertecknande bytesdeltagare (med egen hand) är avskedade fördubblingsbåtsmannen Mats Persson Bergström i Losjö.


Familj med Mats Persson Bergström (1733 - 1814)

Vigsel: 30.01.1774 Norrala sn, HÄL 8) Vigselnotisen i avdelningen för vigda bland "Crono-Båtsmän" lyder: "1774. d. 30 Januarii gifte sig 2 ggn(?) Fördubl.n Båtsman Maths Persson Berström född i Elfdalen i Dalarna 1733 d. 24 Februarii, med ärliga Pigan Karin Larsdotter i Losiö född 1727 d. 28. september, hwilkens fader Cronobåtsman(n)en Lars Elg, modren Karin Larsdotter i Losiö."


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1727       Födelse 28.09.1727 Losjö, Norrala sn, HÄL.  1)
1732   4 år    Systern Brita Larsdotter Elg föds 02.07.1732 Losjö, Norrala sn, HÄL 1).
1733   5 år    Maken Mats Persson Bergström föds 19.09.1733 Åsen nr 15, Älvdalens sn, DALA 9).
1735       Systern Ingrid Larsdotter+ dör 1735 Losjö, Norrala sn, HÄL 10).
1735   7 år    Systern Sara Larsdotter föds 16.07.1735 Losjö, Norrala sn, HÄL 1).
1735   7 år    Systern Ingrid Larsdotter+ föds 16.07.1735 Losjö, Norrala sn, HÄL 1).
1745       Fadderskap 1745 Ringa nr 1, Norrala sn, HÄL.  2)
1749       Fadderskap 1749 Berge nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
1752       Fadderskap 1752 Berge nr 1, Norrala sn, HÄL.  3)
~1754       Bosatt omkring 1754 Berge nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
1773   45 år    Fadern Lars [!] Eriksson Elg dör 02.01.1773 Losjö, Norrala sn, HÄL 11).
~1774       Bosatt omkring 1774 Losjö, Norrala sn, HÄL.  5)
1774   46 år    Vigsel Mats Persson Bergström 30.01.1774 Norrala sn, HÄL.  8)
1795   67 år    Brodern Erik Larsson dör 23.02.1795 Berge, Norrala sn, HÄL 12).
1802   74 år    Död 11.09.1802 Losjö, Norrala sn, HÄL.  6)
1802   74 år    Bouppteckning 21.09.1802 Losjö, Norrala sn, HÄL.  7)


Källor
 1) C:2, uppsl. 101
 2) C:3, p. 304
 3) C:3, p. 174
 4) AI:1, 1754, p. 6
 5) Se Vigsel
 6) C:4, f. 122v
 7) Bouppteckningar 1801-1804, nr 104, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 8) C:3, p. 113
 9) Meddelat av: Skoglund, Roland, Apelgatan 3 C, 754 35 Uppsala (e-post 2002-07-09)
 10) Se Födelse
 11) C:3, p. 523
 12) C:4, f. 119v<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström