Olaus Laurentii Schalin

Kyrkoherde.

Far: X:303 Laurentius Erici (1576 - 1656)
Mor: X:304 Karin Jonsdotter (1590 - 1672)

Brevskrivare: 24.03.1672 1) I samband med renovering/konservering av en mässhake och ev. andra textilier i Söderala kyrka påträffades 28 brevfragment som använts som fyllning. Breven har uppenbarligen skickats till medlemmar av familjen Schalin i Söderala. Ett nästan helt intakt brev lyder:
"Salutem at Audia Frater [bortriven del]
Honorand Dn. Frater [dvs. ärevördige herr bror] Herr Jon. Rätt nu kom iagh ifrå Edha [ev. Edhe] med godha helsningar ifrå Broder Her Johan som nu är illa siuk aff Bryst och mage werk[.] Han bedher mycket kärligen att Dn. Frater wille effterlåta migh i morgon och åth Söndagen giöra tienst för honom i Moo --- [otydligt ord] iagh effterlåtin kunna der som stanna wi till Examen uppehålla till betre w---. Swar förwäntas mig[?] b.e H.r Johans dräng. --- [otydligt ord] Dn. Frater bene valeat. Datum Lund [dvs. hemmanet Lund i Söderala, då ännu en del av byn Skale] d. 24 Martii Anno 1672.
Olaus Schalinus".
Kyrkoherde: från 1687 till 1692 Söderala pastorat, HÄL 2) 
Bosatt: till 1692 prästgården, Söderala sn, HÄL 3) 
Död: 1692 prästgården, Söderala sn, HÄL 2) 


Familj med Anna Samuelsdotter Gestrinia (Gestrinius) (1635 - )

Vigsel: 1662 4)


Noteringar
Olaus Laurentii är den latinska formen av namnet Olof Larsson.
Om honom, hans släktförhållande och avkomlingar, se hälsingeprosten Bromans Schalin-genealogi, upprättad under 1700-talets första hälft. [Olof Johannis Broman: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Schalin (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 716f samt kommentarer av Grape s. 941-942]


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1576       Fadern X:303 Laurentius Erici föds 1576 prästgården, Segersta sn, HÄL 5).
1590       Modern X:304 Karin Jonsdotter föds 1590 6).
1627       Brodern Jonas Laurentii Schalin föds 1627 prästgården, Söderala sn, HÄL 7).
1635       Makan Anna Samuelsdotter Gestrinia (Gestrinius) föds 1635 3).
1656       Fadern X:303 Laurentius Erici dör 1656 prästgården, Söderala sn, HÄL 5).
1662       Vigsel Anna Samuelsdotter Gestrinia (Gestrinius) 1662.  4)
1672       Modern X:304 Karin Jonsdotter dör 1672 6).
1672       Brevskrivare 24.03.1672.  1)
1682       Brodern IX:215 Johannes Laurentii Scalinus (Schalin) dör 1682 prästgården, Mo sn, HÄL 8).
1685       Brodern Jonas Laurentii Schalin dör 1685 prästgården, Söderala sn, HÄL 7).
>1687       Kyrkoherde från 1687 till 1692 Söderala pastorat, HÄL.  2)
<1692       Bosatt till 1692 prästgården, Söderala sn, HÄL.  3)
1692       Död 1692 prästgården, Söderala sn, HÄL.  2)


Källor
 1) Brevfragment från Söderala kyrka, P.nr 6695/91:28, foto: Gabriel Hildebrand 1993, Riksantikvarieämbetet, ATA, Stockholm
 2) Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Schalin (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 716
 3) Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Gestrinius (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 616
 4) Bygdén, Leonard: Hernösands stifts herdaminne, d. 2 (faksimilutgåva 2004, Sveriges Släktforskarförbund), s. 340
 5) Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt samt kyrkoherdar i Söderala pastorat 1555-1656", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 175-176
 6) Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt samt kyrkoherdar i Söderala pastorat 1555-1656", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 176
 7) Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 3 (Skepptuna t.o.m. Össeby), 1845, s. 64
 8) Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 2 (Hacksta t.o.m. Simtuna), 1843, s. 274<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström