Mickel Mickelsson

Bonde.

Far: Mickel Persson (1764 - 1815)
Mor: Helena Matsdotter (1775 - )

Född: 29.09.1810 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL 1) Föräldrar till "Mikaël", född den 29 september (döpt den 30) 1810: Bonden Mickel ("Mikaël") Persson och hans hu. Helena Matsdotter, 35 år),i Ringa. Faddrar: Gästgivaren Hans Norell och hans hu. Brita Lena Hillberg; husman ("H. M.") Jon Hansson och hans hu. Ingrid Matsdotter från Tygsta [Trönö sn]. (Ungfaddrar.) Drängen Olof Persson och pigan Brita Jonsdotter från Ingsta.
Bonde: Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL 2) 
Konfirmerad: 1825 Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL 3) Han anges ha tagit nattvarden första gången 1825-06-18.
Bosatt: till 1846 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL 4) 
Emigrerade: 1846 Söderala sn, HÄL 4) 
Bosatt: från 14.11.1846 Lund nr 1, Söderala sn, HÄL 5) Se Noteringar.
Jordtransaktion: 01.07.1868 Skale nr 2, Söderala sn, HÄL 6) 
Jordtransaktion: 01.07.1868 Lund nr 1, Söderala sn, HÄL 7) I "Förteckning öfver, inom Södra Helsinglands Östra Tingslag, beviljade lagfarter under lagtima Höstetinget år 1886" upptas bl.a.:
"30:o) å dels hemmanet Lund N.o 1 om 4 öresland och dels 2 öresland af hemmanet skale N.o 2, båda i Söderala socken, hvilka fastigheter Anders Olsson och hans hustru Stina Olsdotter för 7,500 kronor, enligt köpebref den 1 Juli 1868, sig tillhandlat af Mickel Mickelsson och hans hustru Karin Svensdotter". Detta behandlades vid tingsstället i Mo Myskje 1886-12-23.


Familj med Kerstin Hansdotter (1808 - 1839)

Vigsel: 27.10.1833 8)


Familj med Karin Svensdotter (1817 - )

Vigsel: 

Barn:
Christine (Kerstin) (Mickelsdotter) Lundeen (1843 - 1910)


Noteringar
I husförhörslängden 1828-34 upptas för Ringa nr 6 [AI:4, uppsl. 201]:
Bonden Jon Larsson (f. 1791-12-09), byvaktare 1825
Hustru Lena Matsdotter (f. 1775 i Lima [Dalarna]), befriad 1833
[Överstruken:] a) Son Mickel Mickelsson (f. 1810-09-29), flyttat: "se nedanför"
a) Dotter Kerstin Mickelsdotter (f. 1813-07-14 [sic]), utflyttad till uppsl. 24 1829, inflyttad från uppsl. 6 1828
b) Son Jon Jonsson (f. 1817-02-21), tog nattvarden första gången 1833
b) Dotter Ingrid Jonsdotter (f. 1820-05-22)
Son Per Mickelsson (f. 1804-11-09), utflyttad till uppsl. 199 1830
[Blankrader]
Bonden Mickel Mickelsson (f. 1810-09-29), "fr. ofvan", "gifte 1833 27/10."
Hustru Kerstin Hansdotter (f. 1808-07-03 i Mo [sn]), inflyttad från uppsl. 147 1833
Son Mickel (f. 1834-08-24)
[Blankrader]
Son Per Mickelsson (f. 1804-08-09 "h.l.", dvs. på denna plats), inflyttad från uppsl. 199 1834, utflyttad till uppsl. 174 1835.
---
I husförhörslängden 1835-40 upptas för Ringa nr 6 [AI:5, uppsl. 255]:
Fadern (ovanför tillagt: "G. Bond.") Jon Persson (f. 1791)
Hustru Lena Matsdotter (f. 1775)
Son Jonas (f. 1817-02-21), utflyttad till uppsl. 76 1836
Dotter Ingrid (f. 1820-05-22), utflyttad till uppsl. 249 1838
[Överstruket:] Son Jon [sic] (f. 1817-02-21), inflyttad från uppsl. 77 1838.
Bonden Mickel Mickelsson (f. 1810-09-29)
Hustru Kerstin Hansdotter (f. 1808-07-08), "Död d. 20 Apr. 1839"
[Andra hustrun:] Hustru Karin Svensdotter (f. 1814-12-24), inflyttad från uppsl. 201 1840 [dvs. uppslaget för Borg nr sub 2]
Son Mickel (f. 1834-08-24)
" Hans (f. 1837-12-25), "Död 1838 23/8."
[Bland tjänstefolket:] Pigan [tillagt: "Systr."] Kerstin Mickelsdotter (f. 1803), inflyttad från uppsl. 80 1837.
---
I husförhörslängden 1841-51 upptas för Ringa nr 6 [AI:6, uppsl. 255]:
Gamle bonden Jon Persson (f. 1791)
Hustru Lena Matsdotter (f. 1775)
Bonden Mickel Mickelsson (f. 1810-09-29), utflyttad till Söderala 1846 (samma notering görs för hans hustru och överlevande barn)
Hustru Karin Svensdotter (f. 1817-12-24)
Son Mickel (f. 1834-08-24)
Son Sven (f. 1841-11-01), "Död d. 4 Nov. 1841."
Dotter Stina (f. 1843-02-16)
Dotter Lena (f. 1845-04-22), "dog d. [blankt] Nov. 1845."
Son Sven (f. 1846-12-02).
---
I husförhörslängden 1852-65 upptas för Ringa nr 6 [AI:7, uppsl. 272]: "Eges af Mickel Mickelsson i Söderala Lund och afl. Per Mickelssons Söner Erik och Mickel i Källene". Hemmansägerskan Kerstin Mickelsdotter (f. 1803). I kolumnen Omständigheter står: "En högst elak qvinna. Klagomål öfver hennes otidighet emot Byamännen anfördes på Förhöret 52. Varning gafs."
---
I husförhörslängden för Söderala 1846-1850 upptas på hemmanet Lund om fyra öresland [Söderala AI:16A, uppsl. 47]:
[Överstruken:] Bonden Per Andersson (f. 1797-09-16), flyttad till "America 1846 6/10"
[Överstruken:] Hustru Kerstin Olofsdotter (f. 1798-03-23), samma flyttnotis som ovan
[Överstruken:] Dotter Anna (f. 1829-07-27), samma flyttnotis som ovan
[Överstruken:] Son Per (f. 1838-01-09), samma flyttnotis som ovan
[Överstruken:] Son Anders (f. 1835-09-02), samma flyttnotis som ovan
[Överstruken:] Dotter Kerstin (f. 1838-01-18), samma flyttnotis som ovan
Bonden Mickel Mickelsson (f. 1810-09-29 i Norrala), inflyttad från Norrala 1846-11-14 med sin familj
Hustru Karin Svensdotter (f. 1817-12-24 i Norrala)
Son Mickel (f. 1834-08-24 i Norrala)
Dotter Stina (f. 1843-02-16 i Norrala)
Son Sven (f. 1846-10-02)
Son Per (f. 1848-11-27)
Dotter Lena (f. 1851-05-06)
Pigan Kerstin Jonsdotter (f. 1831-01-05), inflyttad från uppsl. 49 1849.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1810       Födelse 29.09.1810 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL.  1)
1813   2 år    Systern Karin Mickelsdotter+ föds 29.08.1813 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL 9).
1815   4 år    Systern Karin Mickelsdotter+ dör 27.04.1815 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL 10).
1815   4 år    Fadern Mickel Persson dör 16.05.1815 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL 10).
1817   7 år    Makan Karin Svensdotter föds 24.12.1817 Borg nr sub 2, Norrala sn, HÄL 11).
1825       Konfirmation 1825 Norrala kyrka, Norrala sn, HÄL.  3)
1833   23 år    Vigsel Kerstin Hansdotter 27.10.1833.  8)
1839   28 år    Makan Kerstin Hansdotter dör 20.04.1839 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL 12).
1843   32 år    Dottern Christine (Kerstin) (Mickelsdotter) Lundeen föds 16.02.1843 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL 13).
<1846       Bosatt till 1846 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL.  4)
1846       Emigration 1846 Söderala sn, HÄL.  4)
>1846       Bosatt från 14.11.1846 Lund nr 1, Söderala sn, HÄL.  5)
1868   57 år    Jordtransaktion 01.07.1868 Skale nr 2, Söderala sn, HÄL.  6)
1868   57 år    Jordtransaktion 01.07.1868 Lund nr 1, Söderala sn, HÄL.  7)
1910   99 år    Dottern Christine (Kerstin) (Mickelsdotter) Lundeen dör 24.05.1910 Nekoma, Illinois, USA 14).


Källor
 1) C:4, f. 65r
 2) Jämför barnens födelsenotiser
 3) AI:3, uppsl. 189
 4) AI:6, uppsl. 255
 5) Söderala AI:16A, uppsl. 47
 6) Se Jordtransaktion
 7) Allmän Kungörelse N.o 21 1887, Gävleborgs län (tr. Gävle 1887)
 8) AI:4, uppsl. 201
 9) C:4, f. 72v
 10) C:4, f. 137r
 11) C:4, f. 83r
 12) AI:5, uppsl. 255
 13) C:6
 14) RootsWeb.com [2002-02-24]<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström