X:649 Lars Olsson

Bonde.

Far: XI:1297 Olof Mickelsson

Född: Ringa nr 4+, Norrala sn, HÄL 1) Att Lars Olofsson i Lundberg (Trönö sn) var son till Olof Mickelsson i Ringa framgår av protokollet från tinget den 18 december 1644 i en tvist om ett änge mellan Jon Olofsson i Källene (Norrala) och Olof Jonsson i Långbro (Trönö): "och Sal. Oluff Mickilsson i Ringa want dhet igen som hans Son Lars Olufson i Longbärgh witnadhe (---)".
Bosatt: Lundberg nr 1, Trönö sn, HÄL 2) Trönö-kännaren Gösta Berglöw uppger i sin maskinskrivna sammanställning över hemmanet Lundbergs äldre historia att bonden Jon Månsson i Lundberg hade en dotter Marit. "Hon blev gift med Lars Olufsson, härkomst okänd. De var ägare till Lundberg om 11 öresland och 6 penningland från 1611 till 1654. Lars Olufsson dog tydl. 1653, ty 1654 står hustru Marit som ägare och året därpå har sonen Ingebrecht [det för bygden säregna dopnamnet Engelbrekt förekom redan 1600 i hemmanet genom Jon Månssons bror med detta namn, enligt Berglöws uppgifter] övertagit hemmansstyrelsen. Namnet Lingberg, Lungberg, Lumberg och Lundberg förekommer. 1648 är Lars Olufsson sexman. (---) Barn: Mickel. Bodde tydligen hemma på gården med sin familj. Hade en son Olof, född 1650 som genom giftermål blev ägare till Wij nr. 2. Ingebrecht. Född 1616. Hemmanstillträdare. Gift med Carin Olofsdotter, född 1632." (Hans härledning styrks av att Engelbrekt Larssons son Olof 1690 anges besitta sitt hemman som gått i arv från barn till barn, dvs. flera generationer. [Bördsrättslängd för Trönö sn 1690, transkription av G. Berglöw, tryckt i ALIR-anor 1992:3])
Bonde: Lundberg nr 1, Trönö sn, HÄL 3) 
Sexman: omkring 1648 Trönö sn, HÄL 2) 


Familj med X:650 Marit (Margareta)

Vigsel:  2)

Barn:
IX:325 Engelbrekt Larsson (~1616 - 1690)


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1616       Sonen IX:325 Engelbrekt Larsson föds beräknat 1616 Lundberg nr 1+, Trönö sn, HÄL 4).
~1648       Sexman omkring 1648 Trönö sn, HÄL.  2)
1690       Sonen IX:325 Engelbrekt Larsson dör 11.04.1690 Lundberg nr 1, Trönö sn, HÄL 5).


Källor
 1) Dombok för Hälsingland 1645, f. 67r, HLA
 2) Meddelat av: Berglöw, Gösta, Borg 3087, 826 94 Norrala
 3) Se Bosatt
 4) Berglöw, Gösta: "Längd På bördz Rätten för almogen i Tröne Sochn pro Anno 1690." (transkription av bördsrättslängd för Trönö socken 1690 i gårdsarkivet för Stärte nr 1, nu i Norrala Hemb.för. arkiv), ALIR-anor 1993:2, medlemsblad för Forskarföreningen Alir)
 5) Trönö C:1, p. 40<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström