Karl David Engelbrecht

Fänrik. Blev 74 år.

Född: 26.08.1705 1) I husförhörslängden 1773, i vilken födelsedatumen från 1772 är avskrivna, anges han med födelsedatumet 1704-08-26. Det rör sig eventuellt om ett avskrivningsfel. - Han är inte bördig från Norrala. Namnet Engelbrecht, liksom bruket av dubbelnamn vid denna tid, pekar på ett tyskt ursprung. Jag har på prov gått igenom mantalslängden för Gävle 1705, där åtskilliga personer med tyska namn upptas, men ingen Engelbrecht skrivs där, liksom inte heller i Söderhamn 1705. Faddrarna till hans barn ger ingen ledtråd; de är antingen kolleger, lokala ståndspersoner i bygden eller släktingar till hans hustru. Militärer kunde flytta långa sträckor under sin karriär, så det finns egentligen inga begränsningar för varifrån han skulle kunna komma. Möjligen kan Krigsarkivets personregister över officerare ge några ledtrådar.
Förare: omkring 1733 Arbrå kompani, Hälsinge regemente, HÄL 2) (Han nämns också som "Föraren H.r Engelbrecht" i födelsenotisen för dottern Margareta 1739. [C:2, uppsl. 90]) - Han förefaller emellertid inte ha varit bosatt i Arbrå; han skrivs inte i mantalslängden för Arbrå 1732, 1733 och 1748 (dvs. de år jag kontrollerat). Jag har också gått igenom mantalslängderna 1732 för Hudiksvall och Söderhamn, i den händelse han skulle ha varit bosatt där.
Bosatt: från 1733 Mo sn, HÄL 3) I mantalslängden för Mo sn 1733 skrivs i slutet, utan angivande av by, "Föraren Carl Daniel [sic] Engelbrechts", som erlägger mantalsskatt för en piga enbart. [Mantalslängd 1733, Gävleborgs län, p. 2279, Riksarkivet] - I mantalslängden för Mo sn 1734 skrivs i slutet, utan angivande av by, "Föraren Carl Daniel [sic] Engelbrect", som erlägger mantalsskatt för sig enbart. [Mantalslängd 1734, Gävleborgs län, p. 2347, Riksarkivet] - Jag har gått igenom samtliga mantalslängder för hela Hälsingland 1732 men inte funnit honom nämnd där. Han har därför kanske flyttat in till Hälsingland 1733.
Bosatt: omkring 15.11.1733 Tyby, Mo sn, HÄL 4) "Föraren Carl David Engelbrect" och hu. "Christina Margareta Lindbom" anges vara bosatta i byn Tyby i Mo sn då deras dotter "Christina Magdalena Engelbrecht" föds 1733-11-15.
Bosatt: omkring 1737 Näcktjärnen, Mo sn 5) "Förar Carl. D. Engelbert" och hu. "Christina Lindbom" anges bo i "Nättiern" (Näcktjärnen) i Mo sn då deras dotter Sara Brita föds där 1737-05-16.
Bosatt: omkring 1739 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 6) Föraren herr Engelbrecht och madam Stina Greta Lindbom skrivs på uppslaget för födda i Kungsgården (nr 1) i samband med barnens födelse 1739-1744. [C:2, uppsl. 90] - "Sergeanten Carl David Engelbrect [och] Madame Christina Lindbom" skrivs också i den följande ministerialboken på uppslaget för födda i "Kungsgården N.o 1." i samband med barnens födelse 1744 och 1748. [C:3, p. 320]
Omnämns: 1739 7) Han omnämns i samband med att hans piga Karin flyttar till Söderala, med attestdatum 1739-10-28 ("H.r Engelbrechts piga Care Uti Kungsgården").
Fadderskap: 1747 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL 8) "H.r Sergeanten Carl Engelbrect, [och] Mad. Stina Lindbom i Kungsgården" står 1747 som faddrar till Mickel (f. 1747-06-14), son till Hans Olsson och Anna Olsdotter i Svarven nr 2.
Sergeant: till 24.12.1750 Arbrå kompani, Hälsinge regemente, HÄL 9) Han tituleras sergeant redan i fadderskapsnotisen 1747. I generalmönsterrullan 1748 skrivs under Arbrå kompani "Sergeanten Carl David Engelbrecht". [Generalmönsterrullan 1748, Generalmönsterrullor 1748-1758, Hälsinge regemente, Krigsarkivet, p. 524] - I generalmönsterrullan 1751 skrivs under Arbrå kompani: "Sergeanten Carl David Engelbrecht ärhållit afskied med Fändriks Caractere d. 24 December 1750, och samma dag i stället hit befordrat Föraren wid Alfta Compagnie Eric Johan Axell."
[Generalmönsterrullan 1751, Generalmönsterrullor 1749-1758, Hälsinge regemente, Krigsarkivet; SVAR-bildnr 401]
Fänrik: 24.12.1750 Arbrå kompani, Hälsinge regemente, HÄL 9) Han tituleras fänrik ännu efter sitt avsked. [AI:1, 1752, p. 19]
Fadderskap: 1751 Sand+ (Svarven), Norrala sn, HÄL 10) "Fendrik Carl David Engelbreth [och] Fru Christina Lindbohm", utan angiven vistelseort, står 1751 som faddrar till Anna Katarina (f. 1751-11-01), dotter till [pastorsadjunkten] Petrus Hambraeus och hu. Kristina Elfvik. Födelsenotisen är införd bland födda i prästgården, men familjen bodde åtminstone 1759 i Svarven, sannolikt på Sand.
Fadderskap: 1761 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 11) "Fendrick Engelbret [och] Fru Christ. Lindbom", utan angiven vistelseort, står 1761 som faddrar till Karin (f. 1761-02-21), dotter och första barnet till Hans Larsson och hu. Kerstin Svensdotter i Kungsgården nr 2.
Död: 13.06.1780 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 12) Dödsnotisen med datumet den 13 juni 1780 lyder: "Fendriken Carl David Engelbrekt efter from lefnad af ålder". Åldern 75 år 7 månader.
Bouppteckning: 28.08.1780 Kungsgården nr 1+, Norrala sn, HÄL 13) Bouppteckningen inleds: "Åhr 1780. d: 28. aug. upteknades, wärderades och delades all qwarlåtenskapen efter framledne Fendriken Wälädle Herr Carl David Engelbrecht i närwaro af des Enka Fru Christina Margareta Lindbom och des Ombud Stads Landtm-Mätaren och krono-Länsmannen Nils Magnus Hofwerberg [dvs. Hofverberg], sonen Carl Jan och Dottren h: Magdalena Brandberg, ej när, men i des ställe efter Fullmagt Länsmannen Mickel Hambraeus; Dottren Anna Dorotea, gifter med Caporalen [sic] Lars Bröms, Dottren Sara Brita omyndig, hwars förmynderskap Bonden Lars Michelsson i Wad sig åtagit, och bör förordnas, Dottren Margareta gifter med Hjulmakaren Jan Nordfjell, alla när". Ingen fast egendom upptas. Under "Boets Skuld" upptas bl.a. till "Sonen Carl Jan Engelbrecht"; "Smeden Norling i Söderala" [dvs. Anders Norling, född i Norrala]; "Mågen Nordfjell i Arbro för Smör och Ost". Undertecknande bytesdeltagare är N. M. Hofverberg såsom ombud för änkefrun; "Mikaël Hambraeus för Sonen Carl Jan och Dottren Christina Magdalena"; "Sara Brita Engelbreckt" och hennes förmyndare Lars Mickelsson i Vad; Lars Bröms å sin hustru Anna Doroteas vägnar; "Jan Nordfiell å sin Hustru Margretas" vägnar.


Familj med Kristina Margareta Lindbom (~1701 - 1784)

Vigsel: 30.01.1733 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 14) Vigselnotisen på sidan för vigda i Kungsgården (nr 1) lyder: "1733 Januar 30 war H.r Inspectorens Lindboms dotter, Jungfru Christina Margreta Brud [i marginalen tillagt: "Lindbom"], och bekom til man, Föraren af Arbro Compagnie, H.r Carl David Engelbrecht." [C:2, f. 155v] - I kyrkoräkenskaperna för Norrala kyrka upptas bland inkomsterna för det räkenskapsår som löper från den 1 maj 1732 till den 1 maj 1733 "Af Inspect: Lindboms Bröllop" 8 daler. [LI:2, p. 43]

Barn:
Kristina Magdalena Engelbrecht Brandtberg (1733 - 1789)
Anna Dorothea Engelbrecht (Bröms) (1735 - 1814)
Sara Brita Engelbrecht (1737 - 1819)
Margareta Engelbrecht (1739 - )
Karl Johan Engelbrecht (1744 - 1809)
(dödfödd son) (1748 - )


Noteringar
I husförhörslängden 1752, förhör i "Kungsgårds Rota" den 13 mars, skrivs för Kungsgården nr 1 [AI:1, 1752, p. 19]:
"H.r Fendrich C. D. Engelbreth", 44 år. [Luthers katekes:] "bene"
"Fru Christina Engelbreth", 50 år
"Mademois. Christina", 19 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene"
"D.o Anna Dorothea", 17 år. [Luthers katekes:] "beneqdm"
"D.o Sara Brita", 15 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene"
"D.o Margareta", 13 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene"
"Son Carl Johan", 8 år, "a.b.c."
Drängen Olof Hellberg, 18 år. [Luthers katekes:] "bene"
"D.o Anders Lind", 28 år. [Luthers katekes:] "Simpl.". I kommentarskolumnen: "d. 27 apr. exam. och i en prob. at gå til skrift. Attesterad til Tröne d. 4 Nov."
---
I husförhörslängden 1759 [AI:1, 1759, p. 22] skrivs för Kungsgården nr 1 dessa:
Fänrik C.D. Engelbrecht, 53 år
Fru Kristina Lindbom, 57 år
Madem. Anna Brita Lindbom
Madem. Sara Brita (f. 1737-03-16), 22 år
Dotter Margareta (f. 1739-10-27), 20 år
Carolus Johannes (f. 1744-05-06), 15 år, "studiosus"
Korpral Lars Broms (f. 1729), 30 år
Mad. Anna Dorothea Engelbrecht (f. 1735-07-06), 24 år
Drängen Sven Moberg, "utan Ålder och födelse-ort. Gått bort utan lof; wetel. ingen heder kan sig uppgifva"
Pigan Kerstin Larsdotter, 31 år
---
I husförhörslängden 1766, förhör i Kungsgården den 15 februari, skrivs för Kungsgården nr 1 [AI:1, 1766, p. 27]:
"Fendrik Engelbreth", 60 år. [Luthers katekes:] "bene"
"Fru Christina Lindbohm", 64 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene"
"Corporal Lars Broms" (f. 1729), 37 år, "abs." [dvs. frånvarande]
Hu. Anna Dorotea Engelbrecht (f. 1735-07-16), 31 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "aliqd."
Dotter Kristina (f. 1759-05-16), 7 år, "aegrtans sed praesens" [dvs. sjuklig men närvarande]
Dotter Anna (f. 1761-05-09), 5 år
D:o Sara Brita (f. 1763-08-13), 3 år
Drängen Sven Svensson (f. 1739-02-10), 27 år, "abs."
Pigan Kerstin Hansdotter (f. 1742-09-11), 24 år. [Innantilläsning:] "beneqdm"; [Luthers katekes:] "bene". I kommentarskolumnen: "Simpl. resp."
---
I husförhörslängden 1772 skrivs för Kungsgården nr 1 [AI:1, 1772, p. 25]:
Fadern, fänriken "C. D. Engelbrect" (f. 1705-08-26), 68 år, "abs." [dvs. frånvarande]
Fru Kristina Lindbom (f. 1701), 71 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "Simpl"
Måg, korpralen Lars Bröms (f. 1729 i juli), 44 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "beneq"
Hu. Anna "Engelbr." (f. 1735-07-06), 38 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "beneq"
Son David (f. 1766-09-29), 7 år, "abs."
- Markus (f. 1770-08-19), 3 år
Dotter Anna (f. 1761-05-09), 12 år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "bene"
- Sara Brita (f. 1763-08-13), 10 år. [Luthers katekes:] "beneq"
Drängen Olof (f. 1749-08-20), 24 år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene"
Drängen Per Nilsson, 19 år. [Innantilläsning:] "male"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene". I kommentarskolumnen står: "obs. bör skaffa attest".
Pigan Sara (f. 1747-01-14 [ev. 1747-06-14]), 26 år. [Innantilläsning:] "male"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "beneq"
Pigan Brita (f. 1753-07-02), 21 år. [Innantilläsning:] "beneq"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "beneq"
---
I husförhörslängden 1773 anges Lars Bröms och hans familj bo i Kungsgården nr sub 1. För Kungsgården nr 1 skrivs [AI:1, 1773, p. 20]:
Fadern, fänriken "C: D: Engelbrect" (f. 1704-08-26 [sic]), 69 år. [Luthers respektive Svebilii katekeser:] "aliquid"
Fru Kristina Lindbom (f. 1707), 71 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "Simpl."
Dotter jungfru Sara Brita (f 1737 i maj), 37 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "beneqd"
Drängen Olof Jonsson (f. 1749-08-20), 25 år. [Innantilläsning:] "bene"; [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene"
Pigan Lisa Hansdotter (f. 1752), 22 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "Simpl." I kommentarskolumnen: "kom med attest fr: Söderhamn".
---
Bland efterlysningar i Släkthistoriskt Forum 2001:01 (utgiven av Sveriges släktforskarförbund), s. 37, efterlyser Ullagreta Carlsson (Grangärdevägen 8, 167 75 Bromma) uppgifter om fadern till hennes farmors farmors farfar, Carl David Engelbrecht. Hon anför dessa uppgifter om honom: "f 1704 2/8 (enl Norrala hfl 1776), d. 1780 13/7 i Norrala, (X). I 1735 års rulla för Arbrå komp. Hälsinge reg., finns uppgift om att furiren vid Livkomp. Carl David Engelbrecht den 13 juni 1732 blivit antagen som fältväbel. Sergeanten Carl David Engelbrecht erhöll avsked med fänriks karaktär den 24 dec 1750. (KrA.)"


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1705       Födelse 26.08.1705.  1)
~1733       Förare omkring 1733 Arbrå kompani, Hälsinge regemente, HÄL.  2)
>1733       Bosatt från 1733 Mo sn, HÄL.  3)
1733   27 år    Vigsel Kristina Margareta Lindbom 30.01.1733 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL.  14)
~1733       Bosatt omkring 15.11.1733 Tyby, Mo sn, HÄL.  4)
1733   28 år    Dottern Kristina Magdalena Engelbrecht Brandtberg föds 15.11.1733 Tyby, Mo sn, HÄL 4).
1735   29 år    Dottern Anna Dorothea Engelbrecht (Bröms) föds 06.07.1735 Mo sn+, HÄL 2).
~1737       Bosatt omkring 1737 Näcktjärnen, Mo sn.  5)
1737   31 år    Dottern Sara Brita Engelbrecht föds 16.05.1737 Näcktjärnen, Mo sn 5).
~1739       Bosatt omkring 1739 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL.  6)
1739       Omnämns 1739.  7)
1739   34 år    Dottern Margareta Engelbrecht föds 27.10.1739 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 6).
1744   38 år    Sonen Karl Johan Engelbrecht föds 06.05.1744 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 15).
1747       Fadderskap 1747 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL.  8)
1748   42 år    Sonen (dödfödd son) föds 24.03.1748 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 15).
<1750       Sergeant till 24.12.1750 Arbrå kompani, Hälsinge regemente, HÄL.  9)
1750   45 år    Fänrik 24.12.1750 Arbrå kompani, Hälsinge regemente, HÄL.  9)
1751       Fadderskap 1751 Sand+ (Svarven), Norrala sn, HÄL.  10)
1761       Fadderskap 1761 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL.  11)
1780   74 år    Död 13.06.1780 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL.  12)
1780   75 år    Bouppteckning 28.08.1780 Kungsgården nr 1+, Norrala sn, HÄL.  13)


Källor
 1) AI:1, 1772, p. 25
 2) Se Vigsel
 3) Mantalslängd 1733, Gävleborgs län, p. 2279, Riksarkivet
 4) Mo (HÄL) C:1, ministerialbok 1694-1753, Genline ID: 2213.17.87300
 5) Mo (HÄLS) C:1, ministerialbok 1694-1753, Genline ID: 2213.17.87800
 6) C:2, uppsl. 90
 7) C:2, f. 176r
 8) C:3, p. 324
 9) Generalmönsterrullan 1751, Generalmönsterrullor 1749-1758, Hälsinge regemente, Krigsarkivet; SVAR-bildnr 401
 10) C:3, p. 344a
 11) C:3, p. 322
 12) C:4, f. 114r
 13) Bouppteckningar 1777-1780, nr 143, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 14) C:2, f. 155v
 15) C:3, p. 320<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström