Karl [!] Andersson

Landbonde, bonde, vice nämndeman. Blev 67 år.

Far: Anders Karlsson
Mor: Brita Jonsdotter

Född: 17.05.1703 Ale nr 1, Norrala sn, HÄL 1) 
Bosatt: omkring 1737 Lund, Skale, Söderala sn, HÄL 2) När dottern Kerstin föds är han och hustrun Kerstin Persdotter bosatta i Lund i Söderala sn.
Bosatt: till 1753 Västerby, Rengsjö sn, HÄL 1) 
Landbonde: till 1753 Västerby, Rengsjö sn, HÄL 1) 
Bonde: från 1753 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL 3) 
Bosatt: från 13.06.1753 till 30.01.1771 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL 4) Karl Andersson skrivs med hustrun Anna Olsdotter på uppslaget för födda i "Swarfwen N.o 1. [sic] vulgo [dvs. i folkmun] Heden" i samband med sonens födelse 1754. (För start- och slutdatum, se vigsel- respektive dödsnotisen.)
Fadderskap: 1755 Norrala sn, HÄL 5) Karl Andersson och hu. Anna Olsdotter ("Olai") i Svarven står 1755 som faddrar till Anders (f. 1755-08-19), son till smeden Olof Norling och Margta Olsdotter, utan angiven vistelseort i socknen.
Omnämns: 1763 6) Han och hustrun nämns i samband med att dottern Kerstin gifter sig till Ringa nr 6 1763-05-01: "pigan Cherstin Carlsdotter född 1737 d. 15 Januarii medan fadren war i Regnsiö [sic - enligt hennes födelsenotis var emellertid föräldrarna då bosatta i Lund (Skale), Söderala]. fadren Carl Andersson i Swarfwen, modren hustru Chersten Pärsdotter."
Fadderskap: 1765 Sand+ (Svarven), Norrala sn, HÄL 7) Karl Andersson på Heden står 1765 - utan hustrun - som fadder till Gustav (f. 1765-04-24), son till [pastorsadjunkten] Petrus Hambraeus och hu. Kristina Elfvik. Födelsenotisen är införd bland födda i prästgården, men familjen bodde åtminstone 1759 i Svarven, sannolikt på Sand.
Fadderskap: 1766 Sand+ (Svarven), Norrala sn, HÄL 7) Karl Andersson och hu. Anna på Heden står 1766 som faddrar till Gustav (f. 1766-03-18), son till [pastorsadjunkten] Petrus Hambraeus och hu. Kristina Elfvik. Födelsenotisen är införd bland födda i prästgården, men familjen bodde åtminstone 1759 i Svarven, sannolikt på Sand.
Nämndeman, vice: före 1771 Norrala tingslag, Hälsinglands domsaga, HÄL 3) 
Död: 30.01.1771 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL 8) Dödsnotisen är införd på sidan för avlidna i "Heden N. 1." Den lyder: "Carl Andersson 1771 d. 30 Januarii afled hastigt af Slag, warit vice tolfman och i alt en beskedlig och gudfruchtig man. begrafdes d. 10 Febr. 67 År, 8 m. 2 w. gl."
Bouppteckning: 11.02.1771 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL 9) Bouppteckningen inleds: "År 1771 d. 11 Februarij efter afl. Cal [sic] Andersson i Swarfwen uptogs den qwar Låttenskapen, som deltes i 3.ne Lotter emellan des efter Lefwerska Hustru Anna Olofsdotter och the 2.ne Barnen Anders Calsson Svaren [sic] samt des dotter Kiersten Calsdotter, med des måg [sic - ska vara man] Pär Mikelsson närwarande". Själva längden inleds med: "Innestående Afträde som Cal Anderson Har utbetalt til Hustru Anna i Nygården samt Hustru Karin __ 164. [daler]. Under "Gäld som bör betalas" nämns bl.a. "til Handelsman Carling i Söderham" 16 daler; "til Gästgifwaren Lars Hansson i Kungsgården" 12 daler; "til Pigan Ingrin [sic] i Fors" 2 daler. Sonen nämns i längden som "Anders Svaren". Undertecknande bytesdeltagare är "Hustru Annas målsman Sockneskrifw. Hans --- [oläsligt i marginalen i den mikrofilmade kopian]"; "Anders Svarens Förmyndare Gästgif. Lars Han[sson]"; Erik Persson i Ale; Per Mickelsson i Ringa.


Familj med Kerstin Persdotter

Vigsel: 

Barn:
Kerstin Karlsdotter (1737 - 1773)


Familj med Anna Olsdotter (1714 - 1794)

Vigsel: 13.06.1753 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL 10) Vigselnotisen är införd på sidan för vigda i "Swarfven l. [dvs. eller] Heden". Den lyder: "Karl Andersson Hustru Anna Ohlsdotter 1753 d. 13 Junii eller 4.de dag Pingst med Änkan[.] Brudgum(m)en född här i församl: och Ali 1703 d. 17 Maji, döptes den 20; Se älsta kyrkboken p. 1. [den sidan saknas nu]. Kom med en dotter ifrå Regnsiö och Westerby, der han warit åt Pasto. H.r Samuels moder Åbo."

Barn:
Anders Karlsson (1754 - )


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1703       Födelse 17.05.1703 Ale nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
1714   11 år    Makan Anna Olsdotter föds 27.09.1714 Närby+, Norrala sn, HÄL 11).
~1737       Bosatt omkring 1737 Lund, Skale, Söderala sn, HÄL.  2)
1737   33 år    Dottern Kerstin Karlsdotter föds 15.02.1737 Lund, Söderala sn, HÄL 2).
<1753       Bosatt till 1753 Västerby, Rengsjö sn, HÄL.  1)
<1753       Landbonde till 1753 Västerby, Rengsjö sn, HÄL.  1)
>1753       Bonde från 1753 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL.  3)
1753   50 år    Vigsel Anna Olsdotter 13.06.1753 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL.  10)
>1753       Bosatt från 13.06.1753 till 30.01.1771 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL.  4)
1754   51 år    Sonen Anders Karlsson föds 18.05.1754 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL 4).
1755       Fadderskap 1755 Norrala sn, HÄL.  5)
1763       Omnämns 1763.  6)
1765       Fadderskap 1765 Sand+ (Svarven), Norrala sn, HÄL.  7)
1766       Fadderskap 1766 Sand+ (Svarven), Norrala sn, HÄL.  7)
<1771       Nämndeman, vice före 1771 Norrala tingslag, Hälsinglands domsaga, HÄL.  3)
1771   67 år    Död 30.01.1771 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL.  8)
1771   67 år    Bouppteckning 11.02.1771 Svarven nr 2 ("Heden nr 1"), Norrala sn, HÄL.  9)


Källor
 1) Se Vigsel
 2) Söderala C:1, p. 174
 3) Se Död
 4) C:3, p. 324
 5) C:3, p. 356
 6) C:3, p. 91
 7) C:3, p. 344c
 8) C:3, p. 495
 9) Bouppteckningar 1768-1771, nr 80, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 10) C:3, p. 96
 11) C:2, uppsl. 101<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström