Erik Olsson

Husman, bonde. Blev 73 år.

Far: Olof Persson (1744 - 1833)
Mor: Sara Persdotter (1746 - 1822)

Född: 19.11.1791 Närby nr 3 (nuv. 3:4, Ol-Hans), Norrala sn, HÄL 1) Föräldrar till "Eric": Olof Persson och hu. Sara Persdotter i Närby. Faddrar: Mickel Persson därstädes och hu. Lena Olsdotter; Per Mickelsson och hu. Barbro Olsdotter. (Ungfaddrar:) Drängen Per Olsson, pigan Karin Olsdotter.
Bosatt: till 1820 Remsta, Norrala sn, HÄL 2) 
Husman: omkring 1820 Remsta, Norrala sn, HÄL 2) 
Bosatt: omkring 1821 Närby, Norrala sn, HÄL 3) 
Husman: omkring 1821 Närby, Norrala sn, HÄL 4) 
Bonde: omkring 1827 Närby nr sub 3, Norrala sn, HÄL 5) 
Bosatt: omkring 1827 Närby nr sub 3, Norrala sn, HÄL 6) 
Död: 15.06.1865 Närby nr sub 3, Norrala sn, HÄL 7) 


Familj med Karin Andersdotter (1797 - )

Vigsel: 16.04.1819 Norrala sn, HÄL 8) Vigselnotisen med datumet den 16 april 1819 lyder: "Bonde Son Eric Olofsson i Närby och Strandfiskare Dottren Karin Andersd:r i Remsta". I kommentarskolumnen står: "Giftoman Hännes: Eric [bomärke] Larsson i Remsta."

Barn:
Anders Eriksson (1819 - )
Olof Eriksson (1823 - 1874)
Sara Eriksdotter+ (1827 - )
Karin Eriksdotter (1831 - 1888)


Noteringar
I husförhörslängden 1816-1821 skrivs bland Remsta utanvidsfolk [AI:2, uppsl. 39]:
[Överstruken:] fiskaren Anders Andersson (f. 1741, d. 1817-12-25), "Befr."
[Överstruken:] Hu. Karin Olsdotter (f. 1761, d. 1819-03-19)
[Överstruken:] Dotter Karin (f. 1797-02-07) [se nedan!], utflyttad till uppsl. 34
Husman ("H.M.") Erik Olsson (f. 1791), utflyttad till uppsl. 34
Hu. Karin Andersdotter (f. 1797-02?-07), utflyttad till uppsl. 34
Son Anders (f. 1819-05-24), utflyttad till uppsl. 34.
För Erik Olsson och hans familj finns under Remsta endast noteringar om bevistade husförhör och nattvardsgång för 1819 och 1820.
--
I husförhörslängden 1816-1821 skrivs bland Närby utanvidsfolk [AI:2, uppsl. 34]:
Husmannen ("H.M.") Erik Olsson (f. 1791-01-15?). Den första noteringen för honom och hans familj avser bevistat husförhör den 9 november 1821.
Hu. Karin Andersdotter (f. 1797 [otydligt datum]), inflyttad från uppsl. 39.
Son Anders (f. 1819 [otydligt datum]).
---
I husförhörslängden 1822-27 upptas under Närby utanvids [AI:3, uppsl. 37]:
"S. 3. 4 ./. 12 pgl. B: [överstruket:] H.M. Erik Olsson [det vill säga. nr sub 3 om 4 öres- 12 penningland, bonden (överstruket: Husman) Erik Olsson] (f. 1791-01-05)
Hustru Karin Andersdotter (f. 1797-02-03?)
Son Anders (f. 1819-05-24)
Son Olof (f. 1823-11-29)
Dotter Sara (f. 1827-11-28)
---
I husförhörslängden 1828-34 upptas under Närby nr sub 3 [AI:4, uppsl. 34]:
Bonden Erik Olsson (f. 1791-01-15)
Hustru Karin Andersdotter (f. 1797-02-07 i "Storsved")
Son Anders (f. 1819-05-24)
Son Olof (f. 1823-11-29)
Dotter Sara (f. 1827-11-23)
Dotter Karin (f. 1831-12-04)
---
I husförhörslängden 1835-1840 skrivs på uppslaget för Närby nr sub 3 om 4 öres- 12 penningland [AI:5, uppsl. 44]:
Bonden Erik Olsson (f. 1791-01-15)
Hu. Karin Andersdotter (f. 1797-02-07)
Son Anders (f. 1819-05-24)
- Olof (f. 1823-11-29)
Dotter Sara (f. 1827-11-23)
- Karin (f. 1831-12-04).
---
I husförhörslängden 1841-1851 skrivs på uppslaget för Närby nr sub 3 om 4 öres- 12 penningland [AI:6, uppsl. 44]:
Bonden Erik Olsson (f. 1791-01-15)
Hu. Karin Andersdotter (f. 1819-05-24)
Hu. Karin Persdotter (f. 1822-03-11 i "Wad N 1."), inflyttad från uppsl. 63 år 1851
(blankrader)
[Erik Olssons:] Son Olof (f. 1823-11-29)
Dotter Sara [rättat från Stina] (f. 1827-11-23)
- Karin (f. 1831-12-04).
---
I husförhörslängden 1852-1865 skrivs på uppslaget för Närby nr sub 3 [AI:7, uppsl. 45]:
Bonden [tillagt före: "Gl.e"] Erik Olsson (f. 1791-01-15, "död d. 15 Jun. 1865")
Hu. Karin Andersdotter (f. 1797-02-07, "död d. 23 Dec. 18x4" [sista två siffrorna i dödsåret otydliga p.g.a. rättning])
Son Anders Ersson [rättat från Olsson] (f. 1819-05-24)
Hu. Karin Persdotter (f. 1822-03-10)
Dotter Karin (f. 1852-11-09, "död d. 13 Nov. 1852.")
[Piga] Brita Jonsdotter (f. 1859-09-xx), inflyttad från uppsl. 81 år 1865
Bonden [ändrat från "Son"] Olof Ersson (f. 1823-11-29), "Byvaktare 58"
Hu. Brita Ersdotter (f. 1828-12-20), inflyttad från uppsl. 94 år 1854
Dotter Karin (f. 1855-03-16, "död 12[? - datumet otydligt p.g.a. rättning] 1858")
Syster [ändrat från "dt.rn"] Sara (f. 1827-11-23)
- Karin (f. 1831-12-04), utflyttad till uppsl. 40 år 1861 [sista siffran i årtalet otydligt]
(blankrad)
Olof Erssons son Erik (f. 185708-15)
Dotter Karin (f. 1859-02-15)
Pigan Margta Olsdotter (f. 1836-09-27), inflyttad från uppsl. 25 år 1862, utflyttad dit 1863
Olof Erssons son Olof (f. 1863-03-14)
Pigan Brita Persdotter (f. 1840-09-20), inflyttad från uppsl. 68 år 1864.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1791       Födelse 19.11.1791 Närby nr 3 (nuv. 3:4, Ol-Hans), Norrala sn, HÄL.  1)
1797   5 år    Makan Karin Andersdotter föds 07.02.1797 Remsta, Norrala sn, HÄL 9).
1810       Brodern Lars Olsson dör 1810 Närby nr 3 (nuv. 3:4, Ol-Hans), Norrala sn, HÄL 10).
1819   27 år    Vigsel Karin Andersdotter 16.04.1819 Norrala sn, HÄL.  8)
1819   27 år    Sonen Anders Eriksson föds 24.05.1819 Remsta, Norrala sn, HÄL 2).
<1820       Bosatt till 1820 Remsta, Norrala sn, HÄL.  2)
~1820       Husman omkring 1820 Remsta, Norrala sn, HÄL.  2)
~1821       Bosatt omkring 1821 Närby, Norrala sn, HÄL.  3)
~1821       Husman omkring 1821 Närby, Norrala sn, HÄL.  4)
1822   30 år    Modern Sara Persdotter dör 11.01.1822 Närby nr 3 (nuv. 3:4, Ol-Hans), Norrala sn, HÄL 11).
1823   32 år    Sonen Olof Eriksson föds 29.11.1823 Närby, Norrala sn, HÄL 5).
~1827       Bonde omkring 1827 Närby nr sub 3, Norrala sn, HÄL.  5)
~1827       Bosatt omkring 1827 Närby nr sub 3, Norrala sn, HÄL.  6)
1827   36 år    Dottern Sara Eriksdotter+ föds 28.11.1827 Närby nr sub 3, Norrala sn, HÄL 5).
1831   40 år    Dottern Karin Eriksdotter föds 04.12.1831 Närby nr sub 3, Norrala sn, HÄL 12).
1833   41 år    Fadern Olof Persson dör 14.04.1833 Närby nr 3 (nuv. 3:4, Ol-Hans), Norrala sn, HÄL 12).
1865   73 år    Död 15.06.1865 Närby nr sub 3, Norrala sn, HÄL.  7)


Källor
 1) C:4, f. 23v
 2) AI:2, uppsl. 39
 3) AI:2, uppsl. 34
 4) AI:4, uppsl. 37
 5) AI:3, uppsl. 37
 6) AI:3, uppsl. 27
 7) AI:7, uppsl. 45
 8) C:4, f. 112r
 9) AI:5, uppsl. 44
 10) C:4, f. 132r
 11) C:4, f. 146r
 12) C:6<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström