X:303 Laurentius Erici

Kyrkoherde. Blev högst 80 år.

Far: XI:605 Ericus Petri (1523 - 1606)

Född: 1576 prästgården, Segersta sn, HÄL 1) 
Bosatt: prästgården, Söderala sn, HÄL 1) 
Kyrkoherde: Söderala pastorat, HÄL 1) 
Komminister (Kaplan): mellan 1607 och 1620 Segersta pastorat, HÄL 1) 
Bosatt: mellan 1607 och 1620 Segersta pastorat, HÄL 1) 
Död: 1656 prästgården, Söderala sn, HÄL 1) 
Begravd: 1656 Söderala kyrka, Söderala sn, HÄL 2) Hälsingeprosten Broman säger i sin Glysisvallur, i beskrivningen av Söderala kyrka, §4: "Grafwar finnas wäl många in uti kyrkan, såsom kyrkoherdarnas H. Lars Helsings [dvs. Laurentius Erici]; H.r Jons och Olofs [herr Lars' söner Jonas och Olaus Schalin], med theras Anhörigas, mit fram för Altaret; Mag: Laur: Halenii fram för Sakerstig-dören. H. Er: Schalenii, in uti Sakerstiget; Men thessa hafwa inga Grafstenar eller Likhällar öfwer sig". (För dödsår, se Död.)


Familj med X:304 Karin Jonsdotter (1590 - 1672)

Barn:
Jonas Laurentii Schalin (1627 - 1685)
IX:152 Ingrid Larsdotter (Schalin)
IX:215 Johannes Laurentii Scalinus (Schalin) (- 1682)
Olaus Laurentii Schalin (- 1692)
Brita Larsdotter (Schalin)


Noteringar
Laurentius Erici är den latinska formen av namnet Lars Eriksson.
Om honom och hans talrika ättlingar, se hälsingeprosten Olof Bromans genealogi, upprättad under 1700-talets första hälft. [Olof Johannis Broman: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Schalin (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 703-717, med kompletteringar och rättelser av Grape s. 937-942]
---
Utdrag ur U. Sikeborg: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt samt kyrkoherdar i Söderala pastorat 1555-1656", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 175-176 (källhänvisningarna är här utelämnade):
"Enligt Hm avled han [dvs. Petrus Jonae] 1619 och efterträddes 1620 av Laurentius Erici "Schalin" (Lars Eriksson), född 1576 i Segersta, som verkade i församlingen fram till sin död 1656.
Herr Lars, son till kyrkoherden i Segersta Ericus Petri, hade tidigare (1607-1620) tjänstgjort som kaplan i Segersta. (---)
Som kyrkoherde i Söderala fick han också någon tid (till 1635) ansvara för det nyligen grundade Söderhamns stads själavård, innan det bildade egen församling.
Hans eftermäle efter frånfället 1656 var att han var känd som en fryntlig och belevad man. Dessutom synes han ha varit en tämligen ekonomisk man, som inte bara samlade skatter i det himmelska. Efter omfattande jordatransaktioner var han 1646 ägare, helt eller delvis, till sex hemman: Ambruss' hemman i Ljusne om 5 1/2 öre i skatt; magister Olofs i Bollnäs hemman om 7 1/2 öre; 'Jons widh Stens hemmanet' 3 öre husen hade herr Lars nedrivit och lagt ihop med ljusnehemmanet; Per Hanssons hemman i Mar om 6 öre; ett hemman i Kultebo om 4 öre samt ett i Skale, om 4 öre i skatt. Om detta hindrade honom att fullgöra sina plikter som präst, framgår det i så fall inte av bevarade källor. Efter en supplik till reduktionskollegiet erhöll Laurentius Erici regeringens brev 1641 31/5 på avkortning i sina utlagor, 'att så mycket mindre utgiva som mantalet sig bestiger'.
Bara två gånger uppträder han på tinget i ärenden som inte gällde hans vidlyftiga affärer: 1625, då ringsnäsborna klagade över att han hade ogilla gärdsgårdar nämnden ålade därför herr Lars att dels böta tre mark, dels åtgärda skadan, 'efter som man förnimmer han kräver rätt av androm, måste han ock svara'; 1645, när han vid ett bröllop om lördags afton när de begärt "hus för sponso [brudgummen], icke kunna läna dem hus det är så farligit', och nu vid tinget vill förekomma en eventuell stämning, 'såsom honom hände uti Sörala att då hans hustru skulle sälja de fattiga och vägfarande några kannor öl så måste han därför för lag och ting plikta'. (---)
Om makarnas talrika avkomma [sönerna kallade sig Schalin], se exv Bromans Glysisvallur, del 2 (1953); B Bergholms Sukukirja (1901) och Släktkalender III, utg P Gadd (Helsingfors 1960), s 213216 (finska grenen)."
I det gamla herdaminnet för ärkestiftet anges han ha varit "vir a comitate et urbanitate multum notus", dvs. ungefär ""en man välkänd för sin fryntlighet och belevenhet". [J.E. Fant & A.T. Låstbom: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 4. Uppsala 1845]


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1576       Födelse 1576 prästgården, Segersta sn, HÄL.  1)
1590       Makan X:304 Karin Jonsdotter föds 1590 3).
1606       Fadern XI:605 Ericus Petri dör 1606 prästgården, Segersta sn, HÄL 4).
>1607       Komminister (Kaplan) mellan 1607 och 1620 Segersta pastorat, HÄL.  1)
>1607       Bosatt mellan 1607 och 1620 Segersta pastorat, HÄL.  1)
1627       Sonen Jonas Laurentii Schalin föds 1627 prästgården, Söderala sn, HÄL 5).
1656       Död 1656 prästgården, Söderala sn, HÄL.  1)
1656       Begravning 1656 Söderala kyrka, Söderala sn, HÄL.  2)


Källor
 1) Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt samt kyrkoherdar i Söderala pastorat 1555-1656", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 175-176
 2) Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, kap. 3b, Söderala kyrka (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 446
 3) Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt samt kyrkoherdar i Söderala pastorat 1555-1656", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 176
 4) Elgenstierna, Gustaf: Den introducerade svenska adelns ättartavlor, d. 6 (Sthlm 1925-28), s. 487
 5) Fant, Johan Eric & Låstbom, August Theodor: Upsala ärkestifts herdaminne, d. 3 (Skepptuna t.o.m. Össeby), 1845, s. 64<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström