Per Mickelsson

Bonde, sexman.

Far: Mickel Persson (1711 - 1782)
Mor: Kerstin Svensdotter (1730 - 1810)

Född: 13.01.1761 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 1) Föräldrar till "Petrus": Mickel Persson "med sednare Hustrun" Cherstin Svensdotter i Närby nr 2. Faddrar: Per Jönsson och hu. Ella Ersdotter i Närby; Jon Svensson och hu. Brita Svensdotter i Ingsta. Drängfadder ("Drf.") Sven Svensson i Ingsta, pigfadder Barbro Persdotter i Närby.
Bosatt: omkring 1788 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 2) 
Omnämns: omkring 1797 Rappsta, Trönö sn, HÄL 3) I husförhörslängden för Trönö sn 1797-1804 upptas bland utanvidsfolk i Rappsta ordinarie båtsman Erik Berg (f. 1779-05-18) och hustrun Kerstin Karlsdotter. För henne noteras: "Per Mickels i Närby Norrala", utan ytterligare förklaring.
Sexman: från 16.05.1802 Norrala sn, HÄL 4) I protokollet från sockenstämman den 16 maj 1802 antecknas: "Vid samma tillfälle förklarade Bonden Anders Olofsson i Ingsta sin åstundan, att blifva befriad ifrån att vara Kyrko Sexman, och gaf därvid anvisning på Bonden Sven Jonsson därstädes, som ock därtill blef antagen. Likaledes antogs Bonden Pehr Mickelsson i Närby till Socknens Sexman efter Pehr Jonsson i Ahle, som afsade sig det."
Arvsskifte: 28.05.1805 Sund nr 2, Norrala sn, HÄL 5) Arvsskiftet efter svärmodern Margta Olofsdotter hålls i Sund den 28 maj 1805. Se utdrag ur bouppteckningen i hennes personnotis.
Arvsskifte: 17.09.1810 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 6) Arvsskiftet efter modern Kerstin Svensdotter hålls i Närby den 17 (ev. 11 - sista siffran är otydlig p.g.a. rättning) september. Se utdrag ur bouppteckningen i hennes personakt.
Bonde: omkring 1816 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 7) 


Familj med Barbro Olsdotter (1764 - 1843)

Vigsel: 21.10.1787 Norrala sn, HÄL 8) Vigselnotisen med datumet den 21 oktober 1787 lyder: "Närby Per Mickelsson 26 År och Barbro Olsdotter i Sund 23 År".

Barn:
Kerstin Persdotter (1788 - )
Olof Persson (1792 - )
Mickel Persson (1794 - )
Per Persson (1801 - )


Noteringar
I husförhörslängden 1816-1821 skrivs på uppslaget för Närby nr 2 om 9 öres- 10 penningland [AI:2, uppsl. 31]:
Bonden Per Mickelsson (f. 1761)
Hu. Barbro Olsdotter (f. 1764)
Son Olof Persson (f. 1792-02-25), [överstruket:] "Bev. karl:" [dvs. beväringskarl]
Son Mickel ("Mikaël") (f. 1794 [otydligt datum]), [överstruket:] "Bev. karl"
Son Per (f. 1801-xx-11), tog nattvarden första gången 1817, "B.k." [dvs. beväringskarl]
Dotter Kerstin (f. 1788-09-05), utflyttad till uppsl. 194.
---
I husförhörslängden 1822-1827 skrivs på uppslaget för Närby nr 2 om 9 öres- 12 penningland [AI:3, uppsl. 33]:
Bonden Per Mickelsson (f. 1761)
Hu. Barbro Olsdotter (f. 1764)
Son Olof Persson (f. 1792-02-25)
(blankrader)
Son Mickel ("Mikaël") Persson (f. 1794-09-12), utflyttad till uppsl. 110 1822, inflyttad från uppsl. 110 "=22" [dvs. 1822; han har emellertid inte bevistat förhören 1823 och 1824 som bosatt i Närby, så det är sannolikt en felskrivning för 1824]
Son Per (f. 1801-09-11), "Bev. k. Afsk."
"Michaeli hustru" Karin Persdotter (f. 1793-08-26), inflyttad från uppsl. 53 1827.
---
I husförhörslängden 1828-1834 skrivs på uppslaget för Närby nr 2 om 9 öres- 12 penningland [AI:4, uppsl. 32]:
[Överstruken:] Bonden Per Mickelsson (f. 1761-01-xx, "död 1832 19/12")
Hu. [ändrat till: "Enkan"] Barbro Olsdotter (f. 1764)
Son [ändrat till: "Bond."] Olof Persson (f. 1792-02-25). I kommentarskolumnen: "Gifte 1831 13/5."
Hu. Karin Svensdotter (f. 1803-02-10 i "Kiällone S. 2.", dvs. Källene nr sub 2), inflyttad från uppsl. 172 år 1831.
(Här följer ett par blankrader och namnet på en piga, följt av:)
"S. 2" (dvs. Närby nr sub 2) bonden Per Persson (f. 1802-09-11), "vigde 1833."
Hu. Anna Larsdotter (f. 1807-06-06 i "Svarfv. 2", dvs. Svarven nr 2), inflyttad från uppsl. 225 år 1833.
(blankrader)
Son [dvs. Per Mickelssons] Mickel Persson (f. 1793-09-12). För honom, hustrun och de två barnen anges att de flyttat till uppsl. 115.
Hu. Karin Persdotter (f. 1793-08?-26)
[Överstruken:] Son Per (f. 1828-12-18, "död _ 2/1. 1829."). I kommentarskolumnen för honom och systern Barbro står: "Tvillingar."
Dotter Barbro (f. 1828-12-18).


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1761       Födelse 13.01.1761 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL.  1)
1764   3 år    Brodern Sven Mickelsson föds 28.01.1764 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 1).
1764   3 år    Makan Barbro Olsdotter föds 23.09.1764 Sund nr 2, Norrala sn, HÄL 9).
1782   21 år    Fadern Mickel Persson dör 16.05.1782 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 10).
1787   26 år    Vigsel Barbro Olsdotter 21.10.1787 Norrala sn, HÄL.  8)
~1788       Bosatt omkring 1788 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL.  2)
1788   27 år    Dottern Kerstin Persdotter föds 05.09.1788 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 11).
1792   31 år    Sonen Olof Persson föds 25.02.1792 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 12).
1794   33 år    Sonen Mickel Persson föds 12.09.1794 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 13).
~1797       Omnämns omkring 1797 Rappsta, Trönö sn, HÄL.  3)
1801   40 år    Sonen Per Persson föds 11.09.1801 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 14).
>1802       Sexman från 16.05.1802 Norrala sn, HÄL.  4)
1805   44 år    Arvsskifte 28.05.1805 Sund nr 2, Norrala sn, HÄL.  5)
1810   49 år    Modern Kerstin Svensdotter dör 23.08.1810 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 15).
1810   49 år    Arvsskifte 17.09.1810 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL.  6)
1811   50 år    Brodern Sven Mickelsson dör 11.02.1811 Borg nr 3, Norrala sn, HÄL 16).
~1816       Bonde omkring 1816 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL.  7)
1843   82 år    Makan Barbro Olsdotter dör 15.06.1843 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 17).


Källor
 1) AI:1, 1777, p. 4
 2) Jämför barnens födelsenotiser
 3) Trönö AI:2, uppsl. 60
 4) KI:2, sockenstämmoprotokoll 1802-1822 m.m.
 5) Bouppteckningar 1805-1807, nr 30, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 6) Bouppteckningar 1810-1812, nr 85, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 7) AI:2, uppsl. 31
 8) C:4, f. 99r
 9) C:3, p. 232
 10) C:4, f. 114v
 11) C:4, f. 19r
 12) C:4, f. 24r
 13) C:4, f. 28v
 14) C:4, f. 43r
 15) C:4, f. 132r
 16) C:4, f. 132v
 17) AI:6, uppsl. 41<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström