Per [!] Larsson Hammar

Tjänstedräng, fördubblingsbåtsman. Blev ca 33 år.

Far: Lars Persson Hammar (1693 - 1743)
Mor: Anna Nilsdotter ("Persdotter") (1687 - 1771)

Född: beräknat 1721 Källene+, Norrala sn, HÄL 1) Födelseåret är beräknat utifrån åldersuppgiften i begravningsnotisen. Han saknas i födelseboken för Norrala (C:2), som emellertid är ofullständigt uppdaterad. Att han är son till båtsmannen Lars Persson Hammar indikeras av namnväxlingen och att Per använder ett båtsnamnsnamn som tillnamn trots att han själv var tjänstedräng; det förekom som regel bara bland båtsmansfolkets barn. Och han tjänar i Källene, där Lars Persson Hammar alltså var båtsman.
Fördubblingsbåtsman: från 1742 till 1754 Båtsmansrote 119 (omfattade 1737 Borg nr 5, Källene nr 1, Källene nr 2, Källene nr 3, Källene nr sub 3, Hamre nr 1), Norrala sn, HÄL 2) I det maskinskrivna registret anges att Per Larsson Hammar antagits som båtsman i rote 119 år 1742. (I dödsnotisen anges han visserligen som tjänstedräng; det finns emellertid flera belägg på att fördubblingsbåtsmännen på 1700-talet samtidigt arbetat som drängar hos bönder. Jag har inte hittat någon annan person med detta namn som passar in. Att en efterträdare till båtsmannen Per Larsson Hammar enligt det ovannämnda registret utses 1754, det år tjänstedrängen Per Larsson Hammar dör, styrker identifieringen.)
Fadderskap: 1744 Källene nr sub 3, Norrala sn, HÄL 3) "Pär Hammar i Källene" står 1744 som drängfadder till Lars (f. 1744-12-20), son till Jon Mickelsson och Kerstin Larsdotter i Källene nr sub 3.
Fadderskap: 1746 Norrala sn, HÄL 4) Per Larsson Hammar, utan angiven vistelseort, står 1746 som drängfadder till Margta (f. 1746-06-05), utomäktenskaplig dotter till "Lars Ohlson, Olof Linds Son i Skettene" och Margta Jonsdotter, "Hans Rings Syster".
Fadderskap: 1751 Källene nr 2, Norrala sn, HÄL 5) "Pär Hammar i Källene" står 1751 som drängfadder till Margta (f. 1751-07-24), dotter till Kristoffer Göransson och Margta Larsdotter i Källene nr 2.
Fadderskap: 1753 Källene, Norrala sn, HÄL 6) "Per Larsson Ham(m)ar", utan angiven vistelseort, står 1753 som drängfadder till Lars (f. 1753-08-25), son till Hans Åman och hu. Karin Johansdotter. Födelsenotisen är införd på uppslaget för "Cronobåtsmän uti 13 Rotan i Källene".
Bosatt: till 1754 Källene nr sub 3, Norrala sn, HÄL 7) I husförhörslängden 1754, förhör i "Källene Rota" den 19 februari, skrivs hos bonden Jon Mickelsson i Källene nr sub 3 "Drängen Pehr Hammar" (f. 1721), 33 år. [Luthers katekes:] "bene". I kommentarskolumnen står: "död d. 11. April."
Tjänstedräng: till 1754 Källene nr sub 3, Norrala sn, HÄL 8) 
Död: 11.04.1754 Källene nr sub 3, Norrala sn, HÄL 9) Dödsnotisen i avdelningen för avlidna bland "Lejofolk" lyder: "1754 d. 11 April afled effter 4 dagars siukdom i feber håll och stygn drängen hos Jon Mickelsson i Källene, Päder Larsson Ham(m)ar; har warit förr siuklig, trogen, stilla, Ärl. och gudfruchtig, begrofs Annan dag Påsk, d. 15 April, Åldren 32 År och 4 månader." [C:3, p. 513] - I bilagan "Döde" till husförhörslängden 1754 anges i tabellform att "Dräng Pär Larss: Ham(m)ar" i Källene dött den 11 april i hetsig feber, 32 år, 4 månader gammal. [AI:1, 1754, p. 31]


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1721       Födelse beräknat 1721 Källene+, Norrala sn, HÄL.  1)
1724       Brodern Lars Larsson Moberg föds 17.01.1724 Källene+, Norrala sn, HÄL 10).
1725       Brodern Olof Larsson Arnö (Arn) Ahlrot föds 17.11.1725 Källene+, Norrala sn, HÄL 10).
1728       Brodern Hans Larsson Hammar Åman föds 28.10.1728 Källene, Norrala sn, HÄL 10).
>1742       Fördubblingsbåtsman från 1742 till 1754 Båtsmansrote 119 (omfattade 1737 Borg nr 5, Källene nr 1, Källene nr 2, Källene nr 3, Källene nr sub 3, Hamre nr 1), Norrala sn, HÄL.  2)
1742       Brodern Lars Larsson Moberg dör 23.08.1742 Helsingfors, Finland 11).
1743       Fadern Lars Persson Hammar dör 18.07.1743 Källene, Norrala sn, HÄL 11).
1744       Fadderskap 1744 Källene nr sub 3, Norrala sn, HÄL.  3)
1746       Fadderskap 1746 Norrala sn, HÄL.  4)
1751       Fadderskap 1751 Källene nr 2, Norrala sn, HÄL.  5)
1753       Fadderskap 1753 Källene, Norrala sn, HÄL.  6)
<1754       Bosatt till 1754 Källene nr sub 3, Norrala sn, HÄL.  7)
<1754       Tjänstedräng till 1754 Källene nr sub 3, Norrala sn, HÄL.  8)
1754       Död 11.04.1754 Källene nr sub 3, Norrala sn, HÄL.  9)


Källor
 1) Baserat på indicier
 2) Register till båtsmansrullor Gävleborgs 1745-1816, Västernorrlands II 1736-1795, Västernorrlands läns landskontor 1736-1795 (fiche S02375), vol. G I b:14
 3) C:3, p. 280
 4) C:3, p. 398
 5) C:3, p. 276
 6) C:3, p. 384
 7) AI:1, 1754, p. 22
 8) Se Död
 9) C:3, p. 513
 10) C:2, uppsl. 106
 11) C:3, p. 508<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström