Anders Jonsson

Far: X:49 Jon Olsson Rummel (~1608 - 1693)
Mor: X:50 Kerstin Olsdotter (~1624 - 1700)

Född: Svartvik nr 1+, Norrala sn, HÄL 1) Att Anders Jonsson var son till Jon Olsson (Rummel) i Svartvik framgår av domboken 1701, enligt vilken Anders Jonsson i Svartvik förlikts med sin bror Jon Jonsson i Svartvik (som var son till Jon Olsson) angående hemmanets besittning. Anders Jonsson nämns som bosatt i Svartvik redan 1693, då han står som ungfadder. Att han skrivs utan epitet indikerar i den äldsta ministerialboken för Norrala att han var bondson; för övriga ges normalt alltid ett ståndsanvisande epitet.
Fadderskap: 1693 Svartvik nr 1, Norrala sn, HÄL 2) Anders Jonsson i Svartvik står 1693 - jämte Kerstin Andersdotter i Svartvik - som ungfadder till Kerstin (f. 1689-12-14), dotter till bonden Olof Jonsson och hu. Brita Johansdotter i Svartvik nr 1.
Fadderskap: 1701 Skensta nr 4, Norrala sn, HÄL 3) Anders Jonsson i Svartvik står 1701 som ungfadder till Karin (f. 1701-02-27), dotter till bonden Per Jonsson och hu. Karin Svensdotter i Skensta nr 4.
Fadderskap: 01.01.1701 Svartvik nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL 4) Anders "Jönson" i Svartvik står 1701-01-01 som ungfadder till Kerstin (f. 1700-12-29), dotter till bonden Jon Jonsson och hustrun Annika Andersdotter i Svartvik nr sub sub 1.
Soldat: före 1708 5) 
Bosatt: omkring 1708 Svartvik, Norrala sn, HÄL 6) "afskedad Sålldat i Swartwijk Anders Jonsson" och Kerstin Mårtensdotter nämns i samband med dottern Margtas födelse 1708. [C:2, uppsl. 99] (När sonen Jonas föds 1713 anges de bara som Anders Jonsson och hustrun Kerstin Mårtensdotter, utan angiven vistelseort. [C:2, uppsl. 98] Båda notiserna är införda i avdelningen för båtsmansfolk och övriga.)
Fadderskap: 1711 Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL 7) Anders Jonsson och hans ej namngivna hustru i Svartvik står 1711 som faddrar till Margareta (f. 1711-08-31), dotter till Nils Johansson och Gölin Jonsdotter i Svartvik nr sub 1.
Fadderskap: 1714 Svartvik, Norrala sn, HÄL 8) Anders Jonsson och hu. Kerstin ("Christin") Mårtensdotter, utan angiven vistelseort, står 1714 som faddrar till Lars (f. 1714-05-08), son till Olof Ström och Gölin Andersdotter i Svartvik.
Fadderskap: 1730 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL 9) Anders Jonsson i Svartvik och hu. Kerstin Mårtensdotter står 1730 som faddrar till Anders (f. 1730-10-18), son till Olof Andersson och hu. Anna Johansdotter i Svartvik nr 2.
Fadderskap: 1731 Norrala sn, HÄL 10) Anders Jonsson i Svartvik och hans ej namngivna hustru står 1731 som faddrar till Gullik ("Gulicius") (f. 1731-03-19), son till Lars Persson Lund och Gölin Gulliksdotter, utan angiven vistelseort i socknen. Födelsenotisen är införd i avdelningen för båtsmansfolk och övriga.


Familj med Kerstin Mårtensdotter

Vigsel:  5) Eftersom ministerialböckerna för Norrala är mycket sporadiskt förda under första årtiondet av 1700-talet kan paret ha gift sig i socknen utan att detta noterats.

Barn:
Margareta Andersdotter+ (1708 - )
Jon Andersson+ (1713 - 1717)


Noteringar
Han är kanske identisk med den Anders Jonsson i Svartvik som nämns omkring 1700 (se separat personakt).


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1608       Fadern X:49 Jon Olsson Rummel föds beräknat 1608 "Sijboo", Ljusdals sn, HÄL 11).
~1624       Modern X:50 Kerstin Olsdotter föds beräknat 1624 Fläcka, Enångers sn, HÄL 11).
~1652       Brodern IX:457 Johan Jonsson föds beräknat 1652 12).
~1653       Brodern IX:25 Olof Jonsson Rummel föds beräknat 1653 13).
~1658       Systern Margareta Jonsdotter+ föds beräknat 1658 14).
~1675       Brodern Jon [!] Jonsson föds beräknat 1675 11).
1693       Fadern X:49 Jon Olsson Rummel dör 1693 Svartvik nr 1, Norrala sn, HÄL 11).
1693       Fadderskap 1693 Svartvik nr 1, Norrala sn, HÄL.  2)
1700       Modern X:50 Kerstin Olsdotter dör 1700 Svartvik nr 1, Norrala sn, HÄL 11).
1701       Fadderskap 1701 Skensta nr 4, Norrala sn, HÄL.  3)
1701       Fadderskap 01.01.1701 Svartvik nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL.  4)
<1708       Soldat före 1708.  5)
~1708       Bosatt omkring 1708 Svartvik, Norrala sn, HÄL.  6)
1708       Dottern Margareta Andersdotter+ föds 19.06.1708 Svartvik, Norrala sn, HÄL 15).
1711       Fadderskap 1711 Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL.  7)
1713       Sonen Jon Andersson+ föds 12.06.1713 Svartvik+, Norrala sn, HÄL 8).
1714       Fadderskap 1714 Svartvik, Norrala sn, HÄL.  8)
1717       Brodern IX:457 Johan Jonsson dör 1717 Svartvik nr sub 1, Norrala sn, HÄL 11).
1717       Sonen Jon Andersson+ dör 01.08.1717 Svartvik+, Norrala sn, HÄL 8).
1723       Brodern IX:25 Olof Jonsson Rummel dör 1723 Svartvik nr 1, Norrala sn, HÄL 16).
1725       Brodern Jon [!] Jonsson dör 1725 Svartvik nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL 11).
1730       Fadderskap 1730 Svartvik nr 2, Norrala sn, HÄL.  9)
1731       Fadderskap 1731 Norrala sn, HÄL.  10)


Källor
 1) Dombok 1701 för Hälsingland, renoverad, Häradsrätter, Gävleborg:54, f. 368r, Advokatfiskalen, Svea Hovrätt, Riksarkivet
 2) C:1, f. 57v
 3) C:1, f. 56v
 4) C:1, f. 91v
 5) Se Bosatt
 6) C:2, uppsl. 99
 7) C:2, uppsl. 42
 8) C:2, uppsl. 98
 9) C:2, uppsl. 44
 10) C:2, uppsl. 103
 11) Se Begravning
 12) Baserat på indicier
 13) Se Anklagad i häxprocesserna
 14) Hanzén, Jonas J:son: Om trolldom och häxprocesser i Hälsingland (1951), s. 181
 15) C:2, uppsl. 100
 16) Se Död<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström