Erik Eriksson

Husman, torpare, bonde.

Far: Erik Persson (1715 - 1772)
Mor: Karin Jonsdotter (1723 - 1802)

Född: 18.08.1768 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 1) Föräldrar till "Eric": Erik Persson och Karin Jonsdotter i Losjö nr 1. Faddrar: Organisten Nils Ahl och hu. Brita Eriksdotter; Lars Jonsson och hu. Anna Larsdotter i Vad. Drängfadder ("Drgf.") Anders Larsson i Losjö, pigfadder Anna Jonsdotter i Fors.
Bosatt: omkring 1800 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 2) 
Husman: omkring 1801 Losjö, Norrala sn, HÄL 3) 
Arvsskifte: 22.06.1801 Å, Norrala sn, HÄL 4) Bouppteckningen efter systern inleds: "Åhr 1801. den 22. Juni upteknades. wärderades. och delades. all befintelig qwarlåtenskap efter Husmanen Sven Svensons afledne Hustru Hustru Anna Eriksdotter i Å Emellan des qwarlåtna man Sven Svenson och hennes efterlöfwande [sic] Moder änkan Hustru Karen Jonsdotter i Losiö h[w]ars förmyndare är bonden Päll Pärson i Hambre Samt hennes twänne efterlöfwande Bröder bonden Pär Erikson i Losiö och Husman Erik Erikson derstädes alla närwarande". Egendomen inleds med: "Gården består av föliande husrum Neml. En liten stufwa med kammar [sic] och förstufwa. ett litett Fähus och foderbo. och et litett Häbre till Sammans wärderat för" 14 riksdaler 10 skillingar 8 runstycken. Längre ned nämns: "Spanmåhl jnnestående hos Pär Erikson i Losjö" samt "Innestående hos Jon Olofson i Å" i korn. Bland skulderna nämns till "Bondesonnen Hans Larson i Ale" 4 riksdaler 24 skillingar; "Till. Erik Eriksons Hustru Hustru Brita Pärsdotter i Fors" [sic] 24 skillingar: "För Soknebud" 12 skillingar. I slutet sägs: "Efter öfwerenskommelse arwingarne emellan lämnar de till Sven Svensons yngste Son Jonas af förra giftet uti skolepänningar" 3 riksdaler 16 skillingar. Boets behållning blir sedan 61 riksdaler. Undertecknande bytesdeltagare är husman Sven Svensson i Å; Per (bomärke) Ersson i Losjö; Erik Ersson i Losjö; Per Persson i Hamre.
Arvsskifte: 29.11.1802 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 5) Arvsskiftet efter modern Karin Jonsdotter hålls i Losjö den 29 november 1802. Se utdrag ur bouppteckningen i hennes personnotis.
Fadderskap: 1803 Remsta, Norrala sn, HÄL 6) Torparen Erik Ersson och hu. Brita Persdotter i Losjö står 1803 som faddrar till Brita (f. 1803-02-15), dotter till husmannen Erik Persson och hu. Karin Persdotter i Remsta.
Bosatt: omkring 1803 Losjö, Norrala sn, HÄL 7) 
Torpare: omkring 1803 Losjö, Norrala sn, HÄL 7) 
Bosatt: omkring 1834 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 8) 
Bonde: omkring 1834 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 8) 


Familj med Brita Persdotter (1775 - 1864)

Vigsel: 05.10.1800 Norrala sn, HÄL 9) Vigselnotisen med datumet den 5 oktober 1800 lyder: ""Bonde Son. Eric Ersson i Losjö med Pig. Brita Pehrsd.r ifr. Remsta."

Barn:
Sara Katarina (Kajsa) Eriksdotter (1802 - )
Brita Eriksdotter (1804 - )
Anna Eriksdotter (1806 - )
Erik Eriksson (1809 - )


Noteringar
I husförhörslängden 1816-1821 skrivs bland Losjö utanvidsfolk [AI:2, uppsl. 44]:
Torparen Erik Ersson (f. 1768)
Hu. Brita Persdotter (f. 1775-05-19 [sic]). Ovanför hennes namn står en rejält överstruken och därmed oläslig notering. Britas namn har först strukits över men sedan strukits under; det verkar alltså som om prästen felaktigt börjat ange henne som avliden men sedan ändrat sig.
Son Erik (f. 1809-08-1x)
[Överstruken:] Dotter Sara Kajsa (f. 1802-03-04), tog nattvarden första gången 1818, utflyttad till uppslaget för "N.o 1".
Dotter Brita (f. 1804-07?-02)
Dotter Anna (f. 1806-10-11), utflyttad till uppsl. 159 år 1820, senare inflyttad igen från uppsl. 159.
---
I husförhörslängden 1822-1827 skrivs bland Losjö utanvidsfolk [AI:3, uppsl. 48]:
Torparen Erik Ersson (f. 1768)
Hu. Brita Persdotter (f. 1775-05-19)
Son Erik (f. 1809-08-12), tog nattvarden första gången 1825-06-12
Dotter Brita (f. 1804-07-02)
Dotter Anna (f. 1806-10-11), tog nattvarden första gången 1822-06-02, utflyttad till uppsl. 175 1824
[Överstruken:] Dotter Sara Kajsa Eriksdotter (f. 1802-03-04), inflyttad från Trönö sn 1824. I utflyttningskolumnen noteras: "Se längre ned", där hon skrivs med sin make, husmannen Per Persson i Losjö. De anges ha gift sig 1827-11-04.
---
I husförhörslängden 1828-1834 skrivs bland Losjö utanvidsfolk [AI:4, uppsl. 47]:
[Överstruket: "Torp."; tillagt ovanför:] "Bond." [och därefter:] "Fadr." [överst står tillagt: "N.o 1"] Erik Ersson (f. 1768)
Hu. Brita Persdotter (f. 1775-05-19 [sic])
Bonden [ändrat från: "Son"] Erik Ersson (f. 1809-08-12).
På uppslaget för Losjö nr 1 skrivs ännu 1833 [Eriks brorson] bonden Per Persson (f. 1791-02-05), hustrun Sigrid Olsdotter (f. 1787-06-06 i Ringa) och deras barn.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1768       Födelse 18.08.1768 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
1772   4 år    Fadern Erik Persson dör 15.12.1772 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 10).
1775   6 år    Makan Brita Persdotter föds 19.07.1775 Remsta, Norrala sn, HÄL 11).
1784   15 år    Brodern Jon Eriksson dör 25.05.1784 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 12).
~1800       Bosatt omkring 1800 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL.  2)
1800   32 år    Vigsel Brita Persdotter 05.10.1800 Norrala sn, HÄL.  9)
~1801       Husman omkring 1801 Losjö, Norrala sn, HÄL.  3)
1801   32 år    Systern Anna Eriksdotter dör 02.06.1801 Å, Norrala sn, HÄL 13).
1801   32 år    Arvsskifte 22.06.1801 Å, Norrala sn, HÄL.  4)
1802   33 år    Dottern Sara Katarina (Kajsa) Eriksdotter föds 18.03.1802 Losjö, Norrala sn, HÄL 14).
1802   34 år    Modern Karin Jonsdotter dör 18.11.1802 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 15).
1802   34 år    Arvsskifte 29.11.1802 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL.  5)
1803       Fadderskap 1803 Remsta, Norrala sn, HÄL.  6)
~1803       Bosatt omkring 1803 Losjö, Norrala sn, HÄL.  7)
~1803       Torpare omkring 1803 Losjö, Norrala sn, HÄL.  7)
1804   35 år    Dottern Brita Eriksdotter föds 02.07.1804 Losjö, Norrala sn, HÄL 16).
1806   38 år    Dottern Anna Eriksdotter föds 11.10.1806 Losjö, Norrala sn, HÄL 17).
1809   40 år    Sonen Erik Eriksson föds 12.08.1809 Losjö, Norrala, HÄL 18).
1810   41 år    Brodern Per Eriksson dör 01.02.1810 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 19).
~1834       Bosatt omkring 1834 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL.  8)
~1834       Bonde omkring 1834 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL.  8)
1864   96 år    Makan Brita Persdotter dör 20.11.1864 Losjö nr 1, Norrala sn, HÄL 20).


Källor
 1) C:3, p. 170
 2) Se Vigsel
 3) Se Arvsskifte
 4) Bouppteckningar 1801-1804, nr 29, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 5) Bouppteckningar 1801-1804, nr 111, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 6) C:4, f. 46v
 7) Se Fadderskap
 8) AI:4, uppsl. 47
 9) C:4, f. 102r
 10) C:3, p. 420
 11) C:3, p. 352
 12) C:4, f. 115v
 13) C:4, f. 122r
 14) C:4, f. 44v
 15) C:4, f. 122v
 16) C:4, f. 50v
 17) C:4, f. 54v
 18) C:4, f. 62v
 19) C:4, f. 131r
 20) AI:7, uppsl. 57<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström