Olof Persson

Bonde, husman, torpare. Blev 66 år.

Far: Per Persson Hagman (1751 - 1810)
Mor: Ingrid Persdotter (1757 - 1823)

Född: 30.08.1794 Haga, Norrala sn, HÄL 1) Föräldrar till "Olof": Per Hagman och hu. Ingrid Persdotter i Haga [rättat från Borg]. Faddrar: Bonden Jon Larsson och hu. Anna Olsdotter i "N.o 4 i Borg"; Per Hansson och hu. Ingrid Månsdotter i Borg. (Ungfaddrar:) Drängen Hans Persson och pigan Brita Persdotter därstädes. [C:4, f. 28r] - Olof anges i de då det gäller datum notoriskt opålitliga husförhörslängderna vara född 1794-06-20 (se under Noteringar). Att det rör sig om samma person framgår av att det i Ingrid Persdotters dödsnotis från 1823 uttryckligen anges att en son till henne var bonde i Ingsta, vilket bara stämmer in på Olof Persson i Ingsta nr 2. Dessutom väljer han som faddrar till sina barn genomgående personer från Per Hagmans närmaste släktkrets.
Arvsskifte: 15.10.1810 Haga, Norrala sn, HÄL 2) Arvsskiftet efter Per Hagman, då sonen Olof Persson ,16 år, deltar, hålls i Styvje den 15 oktober 1810. Se utdrag ur bouppteckningen i Pers personakt.
Bosatt: till 1819 Söderhamn, HÄL 3) 
Immigrerade: 1819 Ringa, Norrala sn, HÄL 4) Bland inflyttade 1819 upptas som nr 8: "Dr. Olof Persson fr. Söderhamn till Ringa". (Han återfinns emellertid inte under Ringa i husförhörslängden 1816-1821.) - Enligt uppgift av Ingrid Wennberg, Täby, anges han i husförhörslängden för Söderhamn vara född i Norrala.
Bosatt: från 1820 till 1827 Ingsta nr 2, Norrala sn, HÄL 5) För startår, se husförhörslängden 1816-1821. [AI:2, uppsl. 161]
Bonde: från 1820 till 1827 Ingsta nr 2, Norrala sn, HÄL 6) 
Bosatt: 1827 Ringa, Norrala sn, HÄL 7) 
Bosatt: från 1828 till 28.12.1850 Ingsta, Norrala sn, HÄL 8) För slutdatum, se dödsnotisen.
Husman: från 1828 Ingsta, Norrala sn, HÄL 8) 
Torpare: omkring 1840 Ingsta, Norrala sn, HÄL 9) 
Död: 28.12.1860 Ingsta, Norrala sn, HÄL 10) Dödsnotisen med datumet den 26 december 1860 lyder: "Ingsta f. Bond. Torp. Olof Persson", död 66 år, 6 månader och 8 dagar gammal.


Familj med Helena Olsdotter (1795 - 1823)

Vigsel: 17.12.1817 Norrala sn, HÄL 11) Vigselnotisen med datumet den 17 december 1819 lyder: "Drängen Olof Persson och Bonde D:n, Lena Olofsd:r i Ingsta." "Giftoman Hännes: Deff Fader U. Olof [bomärke] Nilsson i Ingsta".

Barn:
Olof Olsson+ (1820 - 1829)
Anna Olsdotter+ (1823 - 1823)


Familj med Kerstin Persdotter (1805 - 1857)

Vigsel: 1826 8)

Barn:
Per Olsson+ (1827 - )
Olof Olsson+ (1829 - )
Helena Olsdotter (1833 - 1899)
Anders Olsson+ (1840 - )
Johannes (Johan) Olsson+ (1842 - 1848)
Kristina Olsdotter (1844 - )


Noteringar
I husförhörslängden 1816-1821 skrivs på uppslaget för Ingsta nr 2 om 7 öresland [AI:2, uppsl. 161]:
Fadern Anders Olsson (f. 1749), "Sjuklig. Befr. mantalsfri ofärdig."
[Överstruket: "Bond."] [tillagt:] "H.M." [dvs. husman] Olof Nilsson (f. 1772), byvaktare 1818. Han, hans hustru och barn är överstrukna. I utflyttningskolumnen står: "Flyttat för sig sjelf."
Hu. Anna Olsdotter (f. 1767)
Son Anders (f. 1801-01-29), tog nattvarden första gången 1816, utflyttad till uppsl. 90 år 1820
Son Olof (f. 1803-03?-05), tog nattvarden första gången 1819, utflyttad till uppsl. 92 år 1820
Son Nils (f. 1807-05-15)
Dotter Lena (f. 1795-01-10)
(blankrad)
Måg [tillagt ovanför: "Bond."] Olof Persson (f. 1794-06-20). Den tidigaste noteringen för honom där avser nattvardsgång 1820-03-26.
Hu. Lena Olsdotter (f. 1795-01-10)
Son Olof (f. 1820-1x-2x).
---
I husförhörslängden 1822-1827 skrivs på uppslaget för Ingsta nr 2 om 7 öresland [AI:2, uppsl. 177]:
Överst på sidan står noterat: "Erik Ersson i Hamre 4. ./. [dvs. 4 öresland] Hans Mickelss: d. 3 ./."
Fadern Anders Olsson (f. 1749, d. "d. 18 Apr. 1825"), "Sjukl. Befr."
Bonden [tillagt ovanför: "t.f."] Olof Persson (f. 1794-06-20). I kommentarskolumnen för honom och hustrun står: "Inf: Conjug--- [resten av ordet otydligt]; Förspord bättring."
[Överstruken:] Hu. Lena Olofsdotter (f. 1795-01-10, d. 1823-12-20)
Son Olof (f. 1820-10-20, "död d. 3 maj. 1829.")
[Överstruken:] Dotter Anna (f. 1823-11-21, "död d. 22 Nov. 1823.")
Hu. Kerstin Persdotter (f. 1805-04-14 [sic]), inflyttad från uppsl. 168 år 1826
Son Per (f. 1827-01-03).
---
I husförhörslängden 1828-1834 skrivs bland utanvidsfolk i Ingsta [AI:4, uppsl. 193]:
"f.[örre] Bond." husmannen Olof Persson (f. 1794-06-20), "Gift -26.". I kommentarskolumnen är dessutom tillagt: "f. H.m L. O. D. [korstecken] -23."
Hu. Kerstin Persdotter (f. 1805-04-19 [sic] i Hamre nr sub sub 1)
[Överstruken:] a) Son Olof (f. 1820-10-26, "död: -29")
b) Son Per (f. 1827-01-03)
b) Son Olof (f. 1829-09-15)
b) Dotter Lena (f. 1833-05-13).
---
I husförhörslängden 1835-1840 skrivs bland utanvidsfolk i Ingsta [AI:5, uppsl. 245]:
"f. Bond." [tillagt: "Torp."] [överstruket: "Husm."] Olof Persson (f. 1794-06-20)
Hu. Kerstin Persdotter (f. 1805-04-19)
b) Son Per (f. 1827-01?-31)
b) Olof (f. 1829-09-15)
b) Dotter Lena (f. 1833-05-13)
Son Anders (f. 1840-07-25).
---
I husförhörslängden 1841-1851 skrivs bland utanvidsfolk i Ingsta [AI:6, uppsl. 241]:
Torparen [tillagt: "f. Bond."] Olof Persson (f. 1794-06-20)
Hu. Kerstin Persdotter (f. 1805-04-10)
b) Son Per (f. 1827-03-31), utflyttad till uppsl. 166 år 1842
b) Olof (f. 1829-09-15), utflyttad till uppsl. 271 år 1845
b) Dotter Lena (f. 1833-05-13), utflyttad till uppsl. 14 år 1848
Son Anders (f. 1840-07-25)
- Johannes (f. 1842-06-15, "död d. 8 Nov. 1848.")
Dotter Stina (f. 1844-12-16).
---
I husförhörslängden 1852-1865 skrivs bland utanvidsfolk i Ingsta [AI:7, uppsl. 257]:
Torparen, "f. Bond." Olof Persson (f. 1794-06-20, "död d. 28 Dec. 1850." [sic - ska vara den 26 december 1860])
Hu. Kerstin Persdotter (f. 1805-04-10, "Död d 11 Oct 1857.")
Son Anders (f. 1840-07-25), utflyttad till uppsl. 121 år 1857
Dotter Stina (f. 1844-12-16), utflyttad till uppsl. 169 år 1861.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1794       Födelse 30.08.1794 Haga, Norrala sn, HÄL.  1)
1795   4 mån    Makan Helena Olsdotter föds 10.01.1795 Ingsta nr 2, Norrala sn, HÄL 12).
1796   1 år    Brodern Anders Persson+ föds 27.01.1796 Haga, Norrala sn, HÄL 13).
1797   2 år    Brodern Anders Persson+ dör 13.04.1797 Borg, Norrala sn, HÄL 14).
1798   4 år    Brodern Anders Persson+ föds 02.10.1798 Haga, Norrala sn, HÄL 15).
1805   11 år    Makan Kerstin Persdotter föds 04.09.1805 Hamre nr sub sub 1, Norrala sn, HÄL 16).
1810   15 år    Fadern Per Persson Hagman dör 30.04.1810 Haga, Norrala sn, HÄL 17).
1810   16 år    Arvsskifte 15.10.1810 Haga, Norrala sn, HÄL.  2)
1817   23 år    Vigsel Helena Olsdotter 17.12.1817 Norrala sn, HÄL.  11)
<1819       Bosatt till 1819 Söderhamn, HÄL.  3)
1819       Immigration 1819 Ringa, Norrala sn, HÄL.  4)
>1820       Bosatt från 1820 till 1827 Ingsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  5)
>1820       Bonde från 1820 till 1827 Ingsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  6)
1820   26 år    Sonen Olof Olsson+ föds 20.10.1820 Ingsta nr 2, Norrala sn, HÄL 18).
1823   28 år    Modern Ingrid Persdotter dör 19.01.1823 Norrala sn, HÄL 10).
1823   29 år    Dottern Anna Olsdotter+ föds 21.11.1823 Ingsta nr 2, Norrala sn, HÄL 10).
1823   29 år    Dottern Anna Olsdotter+ dör 22.11.1823 Ingsta nr 2, Norrala sn, HÄL 5).
1823   29 år    Makan Helena Olsdotter dör 20.12.1823 Ingsta nr 2, Norrala sn, HÄL 5).
1826       Vigsel Kerstin Persdotter 1826.  8)
1827       Bosatt 1827 Ringa, Norrala sn, HÄL.  7)
1827   32 år    Sonen Per Olsson+ föds 03.01.1827 Ringa, Norrala sn, HÄL 10).
>1828       Bosatt från 1828 till 28.12.1850 Ingsta, Norrala sn, HÄL.  8)
>1828       Husman från 1828 Ingsta, Norrala sn, HÄL.  8)
1829   34 år    Sonen Olof Olsson+ dör 03.05.1829 Ingsta, Norrala sn, HÄL 8).
1829   35 år    Sonen Olof Olsson+ föds 15.09.1829 Ingsta, Norrala sn, HÄL 10).
1833   38 år    Dottern Helena Olsdotter föds 13.05.1833 Ingsta, Norrala sn, HÄL 10).
~1840       Torpare omkring 1840 Ingsta, Norrala sn, HÄL.  9)
1840   45 år    Sonen Anders Olsson+ föds 25.07.1840 Ingsta, Norrala sn, HÄL 10).
1842   47 år    Sonen Johannes (Johan) Olsson+ föds 15.06.1842 Ingsta, Norrala sn, HÄL 10).
1844   50 år    Dottern Kristina Olsdotter föds 16.12.1844 Ingsta, Norrala sn, HÄL 10).
1848   54 år    Sonen Johannes (Johan) Olsson+ dör 08.11.1848 Ingsta, Norrala sn, HÄL 19).
1857   63 år    Makan Kerstin Persdotter dör 11.10.1857 Ingsta, Norrala sn, HÄL 10).
1860   66 år    Död 28.12.1860 Ingsta, Norrala sn, HÄL.  10)


Källor
 1) C:4, f. 28r
 2) Bouppteckningar 1810-1812, nr 59, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 3) Se Immigration
 4) B:1
 5) AI:3, uppsl. 177
 6) Se Bosatt
 7) Jämför barnens födelsenotiser
 8) AI:4, uppsl. 193
 9) AI:5, uppsl. 245
 10) C:6
 11) C:4, f. 148r
 12) C:4, f. 29r
 13) C:4, f. 31r
 14) C:4, f. 120v
 15) C:4, f. 37v
 16) C:4, f. 52v
 17) C:4, f. 131v
 18) C:4, f. 89r
 19) AI:6, uppsl. 241<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström