Johan Lindgren

Bruksinspektor. Blev högst 63 år.

Far: Johan Persson Lindgren (1678 - 1735)
Mor: Magdalena Nerbelia (Nerbelius) (1683 - 1765)

Född: 1703 1) 
Bosatt: till 08.03.1727 Giresta pastorat, UPP 2) 
Emigrerade: 08.03.1727 Enångers sn, HÄL 3) I inflyttningslängden för Enånger upptas: "1727 d. 8 Martii bepasade H.r Bened. Simlen[?], Com. i Girista [dvs. Giresta sn i Uppland] och Gryta, unge Skrifwaren Mons.r Johan Lindgren, med thet witnesbörd, at han förhållit sig ärl.n flitigt hördt Guds ord och brukat Salighets medlen."
Bruksinspektor: omkring 1749 Långvinds bruk, Enångers sn, HÄL 4) 
Omnämns: 1749 5) Han omnämns i samband med att Sven Jonsson i Varberg gifter sig i Fors nr 1 1749-06-11. Notisen uppger att paret därefter blev "landbofolk i Mo Socken och Löten åt Jnspector Joh. Lindgren i Långvinds bruk".
Fadderskap: 1757 Sand+ (Svarven), Norrala sn, HÄL 6) "Inspector Lindgren", utan angiven vistelseort, står 1757 som fadder till Kristina Margareta (f. 1757-09-17), dotter till [pastorsadjunkten] Petrus Hambraeus och hu. Kristina Elfvik. Födelsenotisen är införd bland födda i prästgården, men familjen bodde åtminstone 1759 i Svarven, sannolikt på Sand.
Emigrerade: 11.03.1759 Söderala sn, HÄL 1) Bland utflyttade från Enångers sn 1759 upptas: "Den 11. Mart. gafs Witnesbörd på Söderala til Inspect.n Johan Lindgren och hela dess Hus, at de frugtat Gud och fört ärbart lefwerene. Warandes han sjelf födder 1703; dess Käresta, Madame Christina Elisab. Justi. 1710: Sönerne, Mons.r Albrect, 1740: Carl Johan, 1745: Magnus Reinhold, 1749: Peter Fredrik, 1753: Döttrarna Jungf. Maria 1737. och Jungf. Christina Catharina 1747."
Bosatt: till 06.03.1766 Forsdal (Orsta), Söderala sn, HÄL 7) 
Död: 06.03.1766 Forsdal (Orsta), Söderala sn, HÄL 7) 
Bouppteckning: 25.04.1766 Forsdal (Orsta), Söderala sn, HÄL 8) Bouppteckningen inleds: "Åhr 1766 den 25 Aprill, uprättades Inventarium efter afledne BruksInspectoren Johan Lindgren på Forsdahl i Söderala sokn; som den 6 Martii med döden afgådt. Närwarande Comministern Wälärewördige och Högwällärde Herren Augustin Roberg och befans som följande wisar." Under rubriken Fastighet upptas: "Gården Forsdal en[?], utjord på Orstad byes Ägor med utbyggnad och litet upbrukad jord samt Laxfiske", 700 daler. Undertecknande bytesdeltagare är Maria Lindgren.


Familj med Madam Kristina Elisabet Justi (1710 - )

Barn:
Maria Lindgren+ (1737 - )
Albrekt Lindgren+ (1740 - )
Kristina Katarina Lindgren+ (1743 - 1747)
Karl Johan Lindgren+ (1745 - )
Kristina Katarina Lindgren+ (1747 - )
Magnus Reinhold Lindgren+ (1749 - )
Kristoffer Lindgren+ (1751 - 1751)
Peter Fredrik Lindgren+ (1753 - )
Isak Lindgren+ (1755 - ~1756)


Noteringar
I husförhörslängden för Enångers sn 1745 (förhör den 4 februari) skrivs först under Långvinds bruk [Enånger AI:1, 1712-1750, Genline ID: 2212.29.35900]:
Herr bokhållaren Johan Lindgren
Madam "Christ. Elisab. Justi"
Dotter jungfru Maria
"Bruks Skrif. H.r Jac. Norelius"
(Därefter följer tjänstefolket.)
---
I husförhörslängden för Enångers sn 1756 (förhör den 3 februari) skrivs under Långvinds bruk [Enånger AI:2, 1751-1788, Genline ID: 2212.30.55600]:
"Herr Insp: Joh. Lindgren" (f. 1703), 53 år
"Mad. Christ. Elis. Justi" (f. 1710), 46 år
"Son Mons. Albrect" (f. 1740), 16 år
- Karl Johan (f. 1745), 11 år
Magnus Reinhold (f. 1749), 7 år
Peter Fredrik ("Peter Fredrich") (f. 1753), 3 år
"- död Isaac" (f. 1755), 1 år
Dotter jungfru Maria (f. 1737), 19 år
- Kristina Katarina (f. 1747), 9 år
(Därefter följer fem medlemmar av tjänstefolket.)
---
I husförhörslängden för Enångers sn 1757 (förhör den 30 januari) skrivs under Långvinds bruk [Enånger AI:2, 1751-1788, Genline ID: 2212.30.57400]:
"Herr Insp. Joh. Lindgren" (f. 1703), 54 år
"Madame Chr. Elis. Justi" (f. 1710), 47 år
"Son Mons.r Allrect" [sic] (f. 1740), 17 år
- Karl Johan (f. 1745), 12 år
- Magnus Reinhold (f. 1749), 8 år
- Peter Fredrik (f. 1753), 4 år
Dotter jungfru Maria (f. 1737), 20 år
- "Christ. Catarina" (f. 1747), 10 år
Skrivaren, monsieur And. Fernberg (f. 1741), 16 år
(Därefter följder sex tjänstefolk.)


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1703       Födelse 1703.  1)
1710       Makan Madam Kristina Elisabet Justi föds 1710 2).
1710       Systern Maria Cecilia Lindgren föds 08.02.1710 Norrala sn, HÄL 9).
<1727       Bosatt till 08.03.1727 Giresta pastorat, UPP.  2)
1727       Emigration 08.03.1727 Enångers sn, HÄL.  3)
1735       Fadern Johan Persson Lindgren dör 30.10.1735 Enångers sn, HÄL 10).
1736       Brodern Kristoffer Johansson+ föds 01.02.1736 11).
1737       Dottern Jungfru Maria Lindgren+ föds 1737 2).
1740       Sonen Monsieur Albrekt Lindgren+ föds 1740 2).
1741       Brodern Kristoffer Johansson+ dör 29.05.1741 Enångers sn, HÄL 3).
1743       Dottern Kristina Katarina Lindgren+ föds 09.01.1743 11).
1745       Sonen Karl Johan Lindgren+ föds 1745 2).
1747       Dottern Kristina Katarina Lindgren+ föds 1747 2).
1747       Dottern Kristina Katarina Lindgren+ dör 08.05.1747 Långvinds bruk+, Enångers sn, HÄL 12).
1749       Sonen Magnus Reinhold Lindgren+ föds 1749 2).
~1749       Bruksinspektor omkring 1749 Långvinds bruk, Enångers sn, HÄL.  4)
1749       Omnämns 1749.  5)
1751       Sonen Kristoffer Lindgren+ föds 22.09.1751 Långvinds bruk+, Enånger, HÄL 11).
1751       Sonen Kristoffer Lindgren+ dör 13.10.1751 Långvinds bruk+, Enånger, HÄL 13).
1753       Sonen Peter Fredrik Lindgren+ föds 1753 2).
1755       Sonen Isak Lindgren+ föds 1755 Långvinds bruk+, Enånger, HÄL 14).
~1756       Sonen Isak Lindgren+ dör omkring 1756 Långvinds bruk, Enångers sn, HÄL 14).
1757       Fadderskap 1757 Sand+ (Svarven), Norrala sn, HÄL.  6)
1759       Emigration 11.03.1759 Söderala sn, HÄL.  1)
1765       Modern Magdalena Nerbelia (Nerbelius) dör 1765 Storberget, Söderala sn, HÄL 15).
<1766       Bosatt till 06.03.1766 Forsdal (Orsta), Söderala sn, HÄL.  7)
1766       Död 06.03.1766 Forsdal (Orsta), Söderala sn, HÄL.  7)
1766       Bouppteckning 25.04.1766 Forsdal (Orsta), Söderala sn, HÄL.  8)


Källor
 1) Enånger C:3, 1756-1800, Genline ID: 2212.42.63600
 2) Se Emigration
 3) Enånger C:2
 4) Se Omnämns
 5) C:3, p. 7
 6) C:3, p. 344b
 7) Se Bouppteckning
 8) Bouppteckningar 1765-1767, nr 47, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 9) C:2, uppsl. 97
 10) Enånger C:2, 1710-1755, Genline ID: 2212.41.34400
 11) Se Död
 12) Enånger C:2, 1710-1755, Genline ID: 2212.41.36200
 13) Enånger C:2, 1710-1755, Genline ID: 2212.41.36800
 14) Enånger AI:2, 1751-1788, Genline ID: 2212.30.55600
 15) Söderala B:1, 1744-1782, Genline ID: 1884.36.51400<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström