Sigrid Jonsdotter+

Blev 2 år.

Far: Jon Jonsson (1766 - 1806)
Mor: Karin Larsdotter (1769 - 1849)

Född: 10.08.1804 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL 1) Föräldrar till "Sigrid", född den 10 augusti (döpt den 12) 1804: Landbonden ("L. B.") Jon Jonsson i Ringa och hu. Karin Larsdotter, 35 år. Faddrar: Bonden ("B.") Olof Persson och hu. Kerstin Larsdotter i Styvje; husmannen Lars Ersson och hu. Anna Jonsdotter i Berge. (Ungfaddrar:) Bondsonen ("B. S.") Olof Persson i Ringa, pigan Karin Andersdotter i B--- (Borg eller Berge). - Under Sigrids dopnamn är ett korstecken tillagt.
Bosatt: omkring 1806 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL 2) 
Arvsskifte: 04.10.1806 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL 3) Arvsskiftet efter fadern Jon Jonsson hålls i Ringa den 4 oktober 1806. Se utdrag ur bouppteckningen i dennes personakt.
Död: 29.05.1807 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL 4) Dödsnotisen med datumet den 29 maj 1807 lyder: "Ringa. Afl. Land. B. Jon Jonssons enda Barn Sigrid". Dödsorsak: "Oangifv. sjuka". Åldern 2 år x månader x dagar [månads- och dagkolumnerna oläsliga i den mikrofilmade kopian p.g.a. missfärgning]
Bouppteckning: 07.10.1807 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL 5) Bouppteckningen inleds: "År 1807 den 7.de October Förrättades Bouptekning efter afledne Lb. [dvs. landbonden] Jon Jonssons i Ringa Enda Dotter Sigrid Jonsdotter i berörde Ringa, hwilken genom döden afled den 29. maji, Enkan Hustru Karin Larsdotter upgaf Egendomen som Enligt 1806 Års Boupteknings och Arfskiftes Längd på Sigrids andel befans uti följande persedlar". Ingen fast egendom upptas. Bland skulderna nämns 32 skillingar "till Söderhamns Apotek". Undertecknande bytesdeltagare är Karin (bomärke) Larsdotter i Ringa genom Sven Olofsson i Ringa, målsman.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1804       Födelse 10.08.1804 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL.  1)
~1806       Bosatt omkring 1806 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL.  2)
1806   1 år    Fadern Jon Jonsson dör 03.08.1806 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL 6).
1806   2 år    Arvsskifte 04.10.1806 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL.  3)
1807   2 år    Död 29.05.1807 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL.  4)
1807   3 år    Bouppteckning 07.10.1807 Ringa nr sub 7, Norrala sn, HÄL.  5)


Källor
 1) C:4, f. 50v
 2) Se Arvsskifte
 3) Bouppteckningar 1805-1807, nr 96, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 4) C:4, f. 128r
 5) Bouppteckningar 1808-1809, nr 15, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 6) C:4, f. 127r<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström