Anders Persson Fors

Bonde, gästgivare. Blev ca 46 år.

Far: VIII:75 Per Larsson (- <1673)
Mor: VIII:76 Karin Andersdotter Krok (- ~1693)

Född: beräknat 1656 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 1) I hälsingeprosten Olof J. Bromans genealogier från förra hälften av 1700-talet upptas han i släkttavlan för släkten Schalin som Anders Fors, son till Karin Andersdotter Krok och maken Per Larsson Fors.
Bosatt: Sand (Fors), Norrala sn, HÄL 2) 
Bonde: Sand (Fors), Norrala sn, HÄL 3) Hans namn - "Fårs Anders Pederson" (med gårdsnamnet Sand senare tillagt i marginalen) - finns angivet på hemmansföreståndarens plats på uppslaget för Sand. Denne Anders är med all sannolikhet identisk med Lars Perssons bror, gästgivaren Anders Persson Fors, som var gift med en Elin Jönsdotter.
Gästgivare: Sand (Fors), Norrala sn, HÄL 2) 
Kronobåtsman: Båtsmansrote X, Norrala sn, HÄL 2) 
Utomäktenskaplig förbindelse: före 1676 Norrala sn+, HÄL 4) 
Straffad: 1676 Norrala ting, HÄL 5) Vid Norrala ting den 28-29 april 1676 tas upp ett ärende som behandlats redan vid föregående ting. Anders Persson i Fors anklagas för att ha belägrat konan Brita Nilsdotter i Källene (Brita födde förledne kyndelsmässotid ett barn som sedermera dog), men han hävdade att den ansvarige var Johan Andersson, tjänstedräng hos kyrkoherden i Söderala eller någon annan. Hon berättade att Anders legat med henne första gången när de drog not vid ersmässotiden "och då Lågh han hooss henne wthj Jon Hinders gårdh i Kiällenne". "Anders säger hon far medh Lögnen hela wägen, och icke weet hwad sanningh ähr, hon hafwer wähl flere än hon räkna kan, eller minnes". Brita sattes i fängelset och bekände sedan där "att frambledne Månss Oloffsson i Åå hafwer henne häfdat och han war barnefadren". Eftersom denne Måns var en gift man hade hon inte vågat berätta det tidigare. "Doch bekiändhe hon dhet Anders hafwuer hafft sammangång medh henne dhe bådhe gånger som hon tillförendhe bekändt hafwer; det Anders icke kundhe undfalla, men icke ähr han barnefadren. Och tillstår konan fulleliga dhet dhen dödhe Månss hafwer kommit druckin ifrån Kungsgården om en Natt då bägge hennes MattMödrer wore bortta hafwer tagit wth fönstret, och då samma Natt henne belägrat, dher hon förr medh ingen annan ManssPerson hafwer hafft umgänge. Sahl Lantmätarens Petter Palms Änkia Hustro Kierstin Krok, bekiändhe att denne kona tiänte hos henne den tijden, då et elakt rykte gick om henne, och den dödhe Månss Oloffsson; för hwilken ordsak hon henne måtte qvittera [dvs. avskeda]". Brita Nilsdotter dömdes böta 40 daler silvermynt, men eftersom "intet fins tillgå att lösa medh, dy skall hon för sine horbrått medh hudhstrykandhe", vilken dagen efter exekverades. Anders Persson i Å [sic - ska vara Fors] åläggs böta tre mark för lönskeläget. Om Måns Olofsson sägs att han redan är död "och elleist äger effter sigh hwarken Jordh eller Lössörer, Ährkiändes hans barn frij för böterne".
Fadderskap: 1696 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 6) Anders Persson och hu. Elin i Fors står 1696 som faddrar till Lars (f. 1696-09-23), son till bonden Lars Persson och hu. Elin Hansdotter i Fors nr 1.
Fadderskap: 1700 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL 7) Anders Persson och hustrun Elin Jönsdotter "på Sanden" står 1700 som faddrar till Brita (f. 1700-05-16), dotter till bonden Olof Svensson och hustrun Margareta i Fors nr 2.
Död: 1702 Sand (Fors), Norrala sn, HÄL 2) 
Begravd: 04.01.1703 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL 8) Begravningsnotisen lyder: "1703. den 4. Januarij, begroofs Giästgifwarn på Sanden Anders Person och är hans Lägerstad, mit emoot hans Sal. Fadhers Söderuth näst gången på kyrkiogården. Han war Födder uthi Fårs, af Fadren Per Larsson och Modren, Hust. Karin Andersdotter Krook. Effter upwäxt, blef han En Cronones Båtsman, gifftade sig med Ehrlig och Gudfruchtig Hustro Elijn Jönsdotter uthi CarlsKrona, war uthi Ammiralitetstiensten i 16. åhr, när han utu[r] tiensten blef förlofwad, kom han hijt til Norala igien, bygde sig en Ny gård, och war Giästgifware i 7. åhr. Hans ålder war 46. åhr och 7. Månader."


Familj med Helena Jönsdotter (- 1711)

Vigsel: Karlskrona, BLE 8) Begravningsnotisen för maken Anders Persson Fors uppger att han gift sig med "Ehrlig och Gudfruchtig Hustro Elijn Jönsdotter uthi CarlsKrona".

Barn:
Ingrid Andersdotter+ (1696 - )
Jöns [!] Andersson Fors
Katarina (Karin) Andersdotter Fors


Noteringar
"Anders Persson Fors, båtsman i amiralitetstjänsten i 16 år, sedan gästgivare från omkring 1695-1696 på sin egenhändigt byggda gård Sand, Norrala, och dog 1703." [U. Sikeborg, Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 169] Gästgiveriet Sand byggdes på byallmänningen och hade ingen egen jord. Det är Anders Perssons hustrus andre make, gästgivaren Olof Hansson, som i början av 1700-talet år samman gården Sand med det inköpta hemmanet Svarven nr 3 och därigenom får tillgång också till jord och skog.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
~1656       Födelse beräknat 1656 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
<1676       Utomäktenskaplig förbindelse före 1676 Norrala sn+, HÄL.  4)
1676       Straffad 1676 Norrala ting, HÄL.  5)
~1693       Modern VIII:76 Karin Andersdotter Krok dör omkring 1693 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 9).
1696       Fadderskap 1696 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL.  6)
1696       Dottern Ingrid Andersdotter+ föds 18.12.1696 Sand (Fors), Norrala sn, HÄL 3).
1700       Fadderskap 1700 Fors nr 2, Norrala sn, HÄL.  7)
1702       Död 1702 Sand (Fors), Norrala sn, HÄL.  2)
1703       Begravning 04.01.1703 Norrala kyrkogård, Norrala sn, HÄL.  8)


Källor
 1) Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Schalin (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 705
 2) Se Begravning
 3) C:1, f. 94v
 4) Se Straffad
 5) Dombok för Hälsingland, Norrala ting den 28-29 april 1676, p. 85-87, HLA
 6) C:1, f. 39v
 7) C:1, f. 80v
 8) C:1, f. 95r
 9) LI:1<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström