VII:114 Brita Persdotter

Blev 85 år.

Far: VIII:227 Per Hansson (~1667 - )
Mor: VIII:228 Brita [!] Matsdotter (~1672 - )

Född: 12.04.1704 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 1) Faddrar: Per Olofsson och hu. Kerstin Mickelsdotter i Närby; Jon Nilsson och hu. Karin Andersdotter i Remsta. Ungfaddrar: Per Persson i Närby, Ingrid Persdotter i Närby.
Bosatt: omkring 1740 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 2) Erik Larsson och hustrun Brita Persdotter skrivs på uppslagen för Remsta nr 2 i samband med barnens födelse (1730-1740). [C:2, uppsl. 17] "Eric Larsson Brita Pärsdotter" skrivs också på motsvarande plats för "Remsta N.o 2." i den följande ministerialboken, upprättad 1740, för barnen födda 1740-1748 (dubblettnotis för dottern Anna 1740).
Omnämns: 1762 3) Hon nämns i samband med att sonen Pär gifter sig 1762-11-01 ("född i Remsta 1736 d. 28 Octob. fadren Eric Larsson, modren Brita Pärsdotter").
Arvsskifte: 05.05.1780 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 4) Arvsskiftet efter maken Erik Larsson hålls i Remsta den 5 maj 1780. Se utdrag ur bouppteckningen i dennes personakt.
Död: 04.02.1790 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 5) Dödsnotisen med datumet den 4 februari 1790 lyder: "Enkan Brita Persdotter i Remsta af ålderdom". Åldern 85 år 9 månader 24 dagar.
Bouppteckning: 15.02.1790 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 6) Bouppteckningen inleds: "Åhr 1790 den 15. Februarii gjordes Arfskifte efter Afledne Enkan Hustru Brita Persdotter och Sju Arfwingarne, Sönerne, Afl.ne Lars Ericksson [sic] efter lemnade Barn, tillika med des Män och Förmyndare Sonen Per, Hans och Erick, Sjelf myndige; Dottren Brita Ersdotter Gifter med Bonden Olof Jonsson i Swartwik, Dottren Sigfrid [sic], biträdd af Stads Ingenieuren och KronoLänsmannen N: M. C. Hofwerberg [dvs. Nils Magnus Hofverberg], och Dottren Margareta, Gifter med Bonden Per Michelsson i Ringa; Alla närwarande". Under "Fastigheten" upptas: "Skattehemmanet N:o 2. uti Remstad om 12. öre 10. Pg.r uti skatt". Arvslotterna nämns som "Lars Erssons Arfwingars andel"; "Sonen Per Erssons andel"; "Sonen Hans Erssons andel"; "Sonen Erik Erssons andel"; "Dottren Brita Ersdotters andel"; "Dottren Sigrid Bäckmans andel"; "Dottren Margaretas andel". Undertecknande bytesdeltagare är Anders Jonsson i Remsta på "Lars Ers" arvingars vägnar; Per Ersson; Hans Ersson (med bomärke) i Djupa (Segersta sn); Erik Ersson i Remsta (med bomärke); Olof Jonsson i Svartvik (med bomärke) på sin hustru Brita Ersdotters vägnar; Sigrid Bäckman genom N. M. C. Hofverberg; Per Mickelsson i Ringa (med bomärke) på sin hustru Margaretas vägnar.


Familj med VII:113 Erik Larsson (1703 - 1780)

Vigsel: 25.09.1726 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 7) Vigselnotisen på uppslaget för Remsta nr 2, vid bonden Per Hanssons namn, lyder: "1726 Sept. 25 war Per Hanssons dotter Brud med namn Brigitta, med Eric Lars Tyres Son ifrån Haga, som nu förblif.r på hem(m)anet i Remsta. Til kyrkan och de fattige gafs och som är anfördt i kyrkieCladden."

Barn:
VI:57 Lars Eriksson (1728 - 1784)
Brita Eriksdotter (1730 - 1820)
Sigrid Bäckman (1733 - )
Per Eriksson (1736 - 1797)
Anna Eriksdotter+ (1740 - 1740)
Hans Eriksson (1741 - )
Erik Eriksson (1742 - 1829)
Margareta Eriksdotter (1748 - )


Noteringar
Inga dödsnotiser finns inskrivna på sidan för avlidna i Remsta nr 2 åren 1740-1775.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1704       Födelse 12.04.1704 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  1)
1707   3 år    Brodern Jon Persson+ föds 24.12.1707 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 1).
1711   6 år    Systern Anna Persdotter+ föds 21.01.1711 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 8).
1714   9 år    Systern Kerstin Persdotter+ föds 02.02.1714 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 8).
1718   13 år    Systern Karin Persdotter+ föds 23.02.1718 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 8).
1726   22 år    Vigsel VII:113 Erik Larsson 25.09.1726 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  7)
1728   23 år    Sonen VI:57 Lars Eriksson föds 27.01.1728 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 8).
1730   26 år    Dottern Brita Eriksdotter föds 10.11.1730 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 8).
1733   29 år    Dottern Sigrid Bäckman föds 21.10.1733 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 8).
1736   32 år    Sonen Per Eriksson föds 28.10.1736 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 8).
~1740       Bosatt omkring 1740 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  2)
1740   35 år    Dottern Anna Eriksdotter+ föds 11.01.1740 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 8).
1740   35 år    Dottern Anna Eriksdotter+ dör 13.03.1740 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 8).
1741   37 år    Sonen Hans Eriksson föds 08.06.1741 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 2).
1742   38 år    Sonen Erik Eriksson föds 06.12.1742 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 2).
1748   43 år    Dottern Margareta Eriksdotter föds 14.01.1748 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 2).
1762       Omnämns 1762.  3)
1780   76 år    Maken VII:113 Erik Larsson dör 23.04.1780 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 9).
1780   76 år    Arvsskifte 05.05.1780 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  4)
1784   79 år    Sonen VI:57 Lars Eriksson dör 13.02.1784 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL 10).
1790   85 år    Död 04.02.1790 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  5)
1790   85 år    Bouppteckning 15.02.1790 Remsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  6)


Källor
 1) C:1, f. 37v
 2) C:3, p. 168
 3) C:3, p. 105
 4) Bouppteckningar 1777-1780, nr 139, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 5) C:4, f. 118r
 6) Bouppteckningar 1790-1792, nr 18, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 7) C:2, f. 119v
 8) C:2, uppsl. 17
 9) C:4, f. 114r
 10) C:4, f. 115v<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström