Karin Persdotter

Far: V:15 Per Olsson (1760 - 1801)
Mor: V:16 Kerstin Larsdotter (1763 - 1820)

Född: 26.08.1793 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 1) Föräldrar till "Catharin.": Per Olsson och hu. Kerstin Larsdotter i Snarböle. Faddrar: Olof Larsson i Haga och hu. Brita Jonsdotter; Olof Ersson i Berge och hu. Lisa Olsdotter. (Ungfaddrar:) Drängen Hans Jakobsson, pigan Karin Larsdotter.
Arvsskifte: 14.12.1801 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 2) Bouppteckningen efter farmoderns syster inleds: "År 1801 den 14 December, anstäldes Bouptekning och Arfskifte efter gamla Pigan Anna Eriksdotter i Snarböle Norrala Sokn, som aflidit den 10:de i denna månad. Dess arfwingar äro den afl. äldre Systren Hustru Chjerstin Eriksdotters Sonebarn, neml. Olof 10 år, dottren Karin 8 år och dottren Chjerstin 4 år, hwilkas tillförordnade Förmyndare äro Bonden Olof Eriksson i Berge och Erik Jonsson i Arklo: Systerdottren Brita Olofsdotter 48 år ogift, hwars rätt bewakades af dess tillförordnade Förmyndare Olof Eriksson i Berge: Systerdottren Lisa Olofsdotter, gift med Bonden Jon Jonsson i Snarböle: Systren Karin Eriksdotter, gift med Husman Johan Pärsson i Losjö: Systren Brita Eriksdotter gift med g. Bonden Lars Larsson i Styfje. Desse Arfwingar woro dels sjelfwa närwarande och dels, för ålderdomsbräkligheter, hade sine ombud, som wid detta tillfälle bewakade deras rätt. Arfwingarna tillsades att upgifwa ägendomen, som den wid dödstiman befun--- [slutleden av ordet dolt i marginalen] hwilken uppgift skedde på efterskrefne s[ätt]". Under rubriken "Hus- och Jordpenningar" sägs: "Efter Fadren" 3 riksdaler 6 skillingar 10 runstycken; "Efter Modren" 1 riksdaler 26 skillingar 10 runstycken; "Hennes innestående Humbla medtogs äfwen wid begrafningen". Hon efterlämnar också "En stufwa med förstufwa, kontor och en g. Foderbod", liksom 6 fjärdingar "Potatoes". Bland skulderna nämns "Till Jon Elg, Direct. Robsam [dvs. Robsahm], Erik Larsson i Arklo och Bobergs Enka", inalles 12 riksdaler 3 skillingar. Undertecknande bytesdeltagare är Erik (bomärke) Jonsson i Arklo, förmyndare för Per Olofssons son Olof; Olof (bomärke) Ersson i Berge, förmyndare för hans döttrar Karin och Kerstin; Olof (bomärke) Ersson i Berge, förmyndare för systerdottern Brita Olsdotter; Lars (bomärke) Larsson i Styvje på sin hustru Brita Ersdotters vägnar; Jon (bomärke) Jonsson i Snarböle på sin hustru Lisa Olofsdotters vägnar; Johan Persson i Losjö [undertecknar med egen hand] på sin hustru Karin Ersdotters vägnar.
Bosatt: till 1828 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 3) 
Bosatt: från 1832 till 1834 Sund nr 2, Norrala sn, HÄL 4) 
Bosatt: från 1834 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL 5) 


Familj med Mickel Persson (1794 - )

Vigsel: 02.11.1827 Norrala sn, HÄL 6) Vigselnotisen med datumet den 2 november 1827 lyder: "Bond. S. Mickel Pehrsson i Närby __ Bond. D. Karin Pehrsdr. i Snarböle". Han är 33 år, hon 34. I kommentarskolumnen står: "Hennes Gift.m.[an] Styuffadr. & Bond. Jon Jonsson i Snarböle."

Barn:
Per Mickelsson+ (1828 - 1829)
Barbro Mickelsdotter+ (1828 - )


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1793       Födelse 26.08.1793 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL.  1)
1794   1 år    Maken Mickel Persson föds 12.09.1794 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 7).
1797   3 år    Systern IV:8 Kerstin Persdotter föds 29.07.1797 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 8).
1800   6 år    Systern (dödfödd dotter) föds 14.01.1800 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 9).
1800   6 år    Systern (dödfödd dotter) dör 14.01.1800 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 10).
1801   7 år    Fadern V:15 Per Olsson dör 18.02.1801 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 11).
1801   8 år    Arvsskifte 14.12.1801 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL.  2)
1820   26 år    Modern V:16 Kerstin Larsdotter dör 12.04.1820 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 12).
1827   34 år    Vigsel Mickel Persson 02.11.1827 Norrala sn, HÄL.  6)
<1828       Bosatt till 1828 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL.  3)
1828   35 år    Sonen Per Mickelsson+ föds 18.12.1828 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 3).
1828   35 år    Dottern Barbro Mickelsdotter+ föds 18.12.1828 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 3).
1829   35 år    Sonen Per Mickelsson+ dör 02.01.1829 Närby nr 2, Norrala sn, HÄL 3).
>1832       Bosatt från 1832 till 1834 Sund nr 2, Norrala sn, HÄL.  4)
>1834       Bosatt från 1834 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL.  5)
1859   66 år    Brodern Olof Persson dör 07.10.1859 Snarböle nr 1, Norrala sn, HÄL 6).
1864   71 år    Systern IV:8 Kerstin Persdotter dör 25.09.1864 Å nr 2 ("Lass-Lars"), Norrala sn, HÄL 13).


Källor
 1) C:4, f. 26v
 2) Bouppteckningar 1801-1804, nr 55, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 3) AI:4, uppsl. 32
 4) AI:4, uppsl. 115
 5) AI:4, uppsl. 156
 6) C:6
 7) C:4, f. 28v
 8) C:4, f. 34v
 9) C:4, f. 40v
 10) Se Födelse
 11) C:4, f. 122r
 12) C:4, f. 143r
 13) AI:7, uppsl. 22<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström