VIII:76 Karin Andersdotter Krok

Far: IX:151 Andreas Olai Chrochius (Krok) (- 1646)
Mor: IX:152 Ingrid Larsdotter (Schalin)

Född: Norrala pastorat+, HÄL 1) Lars Perssons hustru Karin Andersdotter Krok upptas i en genealogi från början av 1700-talet för släkten Schalin av hälsingeprosten Olof Johannis Broman i "Glysisvallur" som dotter till kyrkoherden i Norrala Andreas Olai Chrochius (Krok) och hu. Ingrid Larsdotter Schalina. Broman anger att hon med maken "Päder Larsson Forss" hade sju barn: Brita Fors, död ogift; Lars Fors; Anders Fors; Sara; Ingrid, död ogift; Ingrid Fors; Erik Fors.
Bosatt: Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 
Omnämns:  2) Hon omnämns i sonen Anders' begravningsnotis från 1703-01-04 ("Fadren Per Larsson och Modren, Hust. Karin Andersdotter Krook").
Övrigt tingsärende: 22.05.1673 Norrala ting, HÄL 3) Vid tinget för Norrala och Trönö socknar den 22 september 1673 behandlas följande ärende:
"Sahl. Per Larss Änkia i Forss Hustru Karin beklagadhe sigh öfwer Båtsmans Änkia Hustru Karin på Heden, för dhet hon holler Öhl och Brännwins sällningh om Nätterne, [p. 12:] hwargenom hennes barn blifwa bedragne till fyllerij, och enär hon kommer dijt att igenleeta sine Sönner, blifwer hon medh elacka ordh öfwerfallen, och Hustru Karins Sohn Daniel Ersson på Hedhen som skiedde nu förledne Söndags Otta dagar sidhan, när hon dijt kom och sökte sin Sohn Anders.
Grannarne som dheromkring ähro boendes, wiste sådant besanna, dhet dhe hördhe dhem skija och låta illa om en SöndagsNatt. Hustru Karin på Hedhen sadhe sigh inthet Öhl eller brenwijn äga, mycket mindre till att sällia, wthan dhe hafwa allenast kiöpt hwar sin kanna Öhl hoos Erich Gulichsson i Swarfwen.
Daniel Ersson blef Saakfält för sin förargelse 6. -- [bläckfläck]. Silf(we)rm.t, till kyrkian, och giordes Allmenn förmaning, att dhe medh sådane Öhlsällningar afstå skulle, wijdh straff som Kongl. Gästgifware Ordningen wthwyrkar, hwilken till dheres rättellsse oplästes." (Detta ärende behandlas samtidigt som häxprocessen pågår i pastoratet.)
Fadderskap: 1690 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 4) "Oluf Hansson Giällman, Sochneskrifware, och hustro Karin Andersdotter Krook j Åå" står 1690 som faddrar till Sven (f. 1690), son till bonden Anders Jonsson och hu. Brita Svensdotter i Å nr 1.
Bosatt: till 1693 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 5) 
Död: omkring 1693 Å nr 1, Norrala sn, HÄL 6) I kyrkoräkenskaperna för Norrala upptas räkenskapsåret 1693 (som löpte från den 1 maj 1693 till den 1 maj 1694) den 18 maj inlämnat testamente efter kaptenen Anders Bergman i Å, 15 daler, och hu. Karin "Krook" därsammastädes, 6 daler.


Familj med VIII:75 Per Larsson (- <1673)

Vigsel: beräknat 1654 Norrala sn, HÄL 7) Peder Larsson i Fors förärade fyra daler kopparmynt till Norrala kyrka under det räkenskapsår som löpte från den 1 maj 1654 till den sista april 1655.

Barn:
Anders Persson Fors (~1656 - 1702)
Ingrid Persdotter
IX:23 Lars Persson Fors (- 1719)
VII:38 Sara Persdotter (- 1727)


Familj med Olof Hansson Gällman

Vigsel: före 1690 8)


Noteringar
För mer uppgifter om henne och hennes turbulenta liv med den försupne och våldsamme Per Larsson, se U. Sikeborg: Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland ..., Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 169-171; utdrag finns i makens personakt.
A.a., s. 171: "Karin, änka i Fors (1673), gifte sig andra gången med sockenskrivaren Olof Hansson Gällman, som påträffas jämte hustrun tidigast 1691. [Året 1691 rättas till 1690 - se fadderskapsnotisen.] Karin torde ha avlidit 1693, eftersom Gällman 1694, då han varit änkling i över ett år, hos domkapitlet begär att få gifta om sig med sin förra frus kusins dotter, jungfru Margareta Rahm. Tydligen efterkoms hans begäran - 1695 är han åter en gift man."


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1646       Fadern IX:151 Andreas Olai Chrochius (Krok) dör 1646 prästgården, Norrala sn, HÄL 9).
~1654       Vigsel VIII:75 Per Larsson beräknat 1654 Norrala sn, HÄL.  7)
~1655       Brodern IX:129 Jon Andersson Krok dör omkring 1655 Borg nr 1, Norrala sn, HÄL 10).
~1656       Sonen Anders Persson Fors föds beräknat 1656 Fors nr 1, Norrala sn, HÄL 1).
<1673       Maken VIII:75 Per Larsson dör före 22.05.1673 Fors nr 1+, Norrala sn, HÄL 3).
1673       Övrigt tingsärende 22.05.1673 Norrala ting, HÄL.  3)
<1690       Vigsel Olof Hansson Gällman före 1690.  8)
1690       Fadderskap 1690 Å nr 1, Norrala sn, HÄL.  4)
<1693       Bosatt till 1693 Å nr 1, Norrala sn, HÄL.  5)
~1693       Död omkring 1693 Å nr 1, Norrala sn, HÄL.  6)


Källor
 1) Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Schalin (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 705
 2) C:1, f. 95r
 3) Dombok för Hälsingland 1673, p. 12, 13, HLA
 4) C:1, f. 2v
 5) Se Död
 6) LI:1
 7) Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt (...)", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 169-171
 8) Se Fadderskap
 9) Sikeborg, Urban: "Prästerskap i Norrala pastorat, Hälsingland, fram till 1600-talets mitt (...)", Släkt och Hävd 1990:3-4, s. 168ff
 10) Norrala kyrkoräkenskaper, LI:1<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström