Mats Persson Bergström

Fördubblingsbåtsman. Blev 80 år.

Far: Per ("Lissel-Per") Persson (1709 - 1776)
Mor: Anna Olsdotter (1711 - 1779)

Född: 19.09.1733 Åsen nr 15, Älvdalens sn, DALA 1) I vigselnotisen anges han emellertid vara född 1733-02-24, vilket alltså är felaktigt.
Bosatt: till 1768 Älvdalens sn, DALA 1) 
Immigrerade: 1768 Norrala sn, HÄL 1) 
Fördubblingsbåtsman: från 1768 Båtsmansrote 109 (omfattade 1737 Remsta nr 1, Remsta nr 2, Losjö nr 1, Losjö nr 2, Berge nr 1), Norrala sn, HÄL 2) I det maskinskrivna registret anges att Mat Persson Bergström antagits som båtsman i rote 109 år 1768. (I avdelningen för födda skrivs på den sida som vanligen reserverats för fördubblingsbåtsmän, på uppslaget "CronoBåtsman uti 3 Rotan. Remstad, Losiö etc." "Maths Pärsson Bergström" - hustrun nämns inte - i samband med sonens födelse 1768. [C:3, p. 365])
Bosatt: omkring 1773 Norrala sn, HÄL 3) 
Omnämns: 1773 4) Han nämns i samband med att hans hustru dör 1773-06-12 ("Fördubl: Båtsm. Maths Persson Bergströms Hustr. Cherstin Ersdotter"). Deras vistelseort i socknen anges inte.
Arvsskifte: 05.10.1801 Borg nr sub 4, Norrala sn, HÄL 5) Arvsskiftet efter dottern Anna Matsdotter i Borg ägde rum den 5 oktober 1801. Se utdrag ur bouppteckningen i hennes personnotis.
Arvsskifte: 21.09.1802 Losjö, Norrala sn, HÄL 6) Bouppteckningen efter hustrun Karin Larsdotter hålls i Losjö den 21 september 1802. Se utdrag ur bouppteckningen i hennes personakt.
Bosatt: omkring 1803 Losjö, Norrala sn, HÄL 7) 
Död: 18.06.1814 Losjö, Norrala sn, HÄL 8) Dödsnotisen med datumet den 18 juni 1814 lyder: "Losjö. Afsk. Förd: Båtsm. Matts Pärsson. Lefvat stilla och Xstel.t". Dödsorsak: "Ålderdom". Åldern 81 år.


Familj med Kerstin Eriksdotter (1728 - 1773)

Vigsel: 13.03.1757 Älvdalens sn, DALA 1)

Barn:
Per Matsson+ (1759 - )
Lars Matsson (1762 - 1818)
Anna Matsdotter (1765 - 1801)
Erik Matsson+ (1768 - 1773)


Familj med Karin Larsdotter Elg (1727 - 1802)

Vigsel: 30.01.1774 Norrala sn, HÄL 9) Vigselnotisen i avdelningen för vigda bland "Crono-Båtsmän" lyder: "1774. d. 30 Januarii gifte sig 2 ggn(?) Fördubl.n Båtsman Maths Persson Berström född i Elfdalen i Dalarna 1733 d. 24 Februarii, med ärliga Pigan Karin Larsdotter i Losiö född 1727 d. 28. september, hwilkens fader Cronobåtsman(n)en Lars Elg, modren Karin Larsdotter i Losiö."


Familj med Karin Nilsdotter (~1753 - 1828)

Vigsel: 19.04.1803 Trönö sn, HÄL 10) Vigselnotisen med datumet den 19 april i Trönö kyrkbok lyder: "Afsked. Fördubbl. Båtsman Mats Persson Bergström i Losjö Norrala Sochn. Bondedott: Karin Nilsdotter från Dalarne, Malungs Sockn, som tjent här i Församl: 20 år." I anmärkningskolumnen anges: "God Christendoms Kundskap. Giftoman, --- [otydligt ord] Bond: Eric Nilsson uti Böle, Malung Sockn." [Trönö E:1, p. 161] - I Norrala ministerialbok finns följande vigselnotis, med samma datum: "Förd. Båtsm. Mats Pehrsson Bergström i Losjö, och Pig. Karin Nilsdotter ifrån Dahlarne, tjent i Tröne". I kommentarskolumnen står: "Afvittrings Bevis d. 3 Apr. 1803. Brud. giftoman äldsta Brodren Pehr [sic] Nilsson ---lagen [förleden oläslig p.g.a. missfärgning; ordet ska möjligen vara Bergslagen] At. ifr. Tröne d. 18 apr. Han gift 3 gånger." [C:4, f. 103r]


Noteringar
I den odaterade husförhörslängd som enligt åldersuppgifterna troligen härrör från slutet av 1776 skrivs bland Losjö utanvidsfolk [AI:1, odaterad (1777), p. 5]:
"Afsked. Förd: Maths Bergström" (f. 1733-02-24 [rättat från 1734-02-24]), 43 år. [Luthers katekes:] "bene"
Hu. Karin Larsdotter (f. 1727-09-28), 49 år. [Svebilii katekes:] "bene"; [innantilläsning:] "bene".
Son Lars (f. 1762-03-23), 15. [Svebilii katekes och innantilläsning:] "beneqdem". I kommentarskolumnen står: "i Styfje".
Dotter Anna (f. 1785-02-06), 12 år. [Luthers katekes:] "bene"; [Svebilii katekes:] "bene".
---
I den husförhörslängd som har årtalet 1777 skrivs bland Losjö utanvidsfolk [AI:1, "1777", p. 6]:
"Afskjed: B: Maths P: Bergström" (f. 1733-02-24), 44 år
Hu. Karin Larsdotter (f. 1727-09-28), 50 år
Dotter Anna (f. 1765-02-06), 13 år.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1733       Födelse 19.09.1733 Åsen nr 15, Älvdalens sn, DALA.  1)
1750   17 år    Brodern Anders Persson föds 14.12.1750 Åsen nr 15, Älvdalens sn, DALA 1).
~1753       Makan Karin Nilsdotter föds beräknat 1753 Malungs sn+, DALA 7).
1757   23 år    Vigsel Kerstin Eriksdotter 13.03.1757 Älvdalens sn, DALA.  1)
1759   26 år    Sonen Per Matsson+ föds 10.10.1759 Åsen nr 15, Älvdalens sn, DALA 1).
1762   28 år    Sonen Lars Matsson föds 23.03.1762 Åsen nr 15, Älvdalens sn, DALA 1).
1765   31 år    Dottern Anna Matsdotter föds 06.02.1765 Åsen nr 15, Älvdalens sn, DALA 1).
<1768       Bosatt till 1768 Älvdalens sn, DALA.  1)
1768       Immigration 1768 Norrala sn, HÄL.  1)
>1768       Fördubblingsbåtsman från 1768 Båtsmansrote 109 (omfattade 1737 Remsta nr 1, Remsta nr 2, Losjö nr 1, Losjö nr 2, Berge nr 1), Norrala sn, HÄL.  2)
1768   35 år    Sonen Erik Matsson+ föds 30.10.1768 Losjö+, Norrala, HÄL 11).
~1773       Bosatt omkring 1773 Norrala sn, HÄL.  3)
1773       Omnämns 1773.  4)
1773   39 år    Sonen Erik Matsson+ dör 08.01.1773 Losjö+, Norrala, HÄL 11).
1773   39 år    Makan Kerstin Eriksdotter dör 12.06.1773 Norrala sn, HÄL 4).
1774   40 år    Vigsel Karin Larsdotter Elg 30.01.1774 Norrala sn, HÄL.  9)
1776   42 år    Fadern Per ("Lissel-Per") Persson dör 02.06.1776 Åsen nr 15, Älvdalens sn, DALA 1).
1779   45 år    Modern Anna Olsdotter dör 16.05.1779 Åsen nr 15, Älvdalens sn, DALA 1).
1801   67 år    Dottern Anna Matsdotter dör 06.08.1801 Borg nr sub 4, Norrala sn, HÄL 12).
1801   68 år    Arvsskifte 05.10.1801 Borg nr sub 4, Norrala sn, HÄL.  5)
1802   68 år    Makan Karin Larsdotter Elg dör 11.09.1802 Losjö, Norrala sn, HÄL 13).
1802   69 år    Arvsskifte 21.09.1802 Losjö, Norrala sn, HÄL.  6)
~1803       Bosatt omkring 1803 Losjö, Norrala sn, HÄL.  7)
1803   69 år    Vigsel Karin Nilsdotter 19.04.1803 Trönö sn, HÄL.  10)
1814   80 år    Död 18.06.1814 Losjö, Norrala sn, HÄL.  8)


Källor
 1) Meddelat av: Skoglund, Roland, Apelgatan 3 C, 754 35 Uppsala (e-post 2002-07-09)
 2) Register till båtsmansrullor Gävleborgs 1745-1816, Västernorrlands II 1736-1795, Västernorrlands läns landskontor 1736-1795 (fiche S02375), vol. G I b:19
 3) Se Omnämns
 4) C:3, p. 523
 5) Bouppteckningar 1801-1804, nr 51, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 6) Bouppteckningar 1801-1804, nr 104, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 7) Se Vigsel
 8) C:4, f. 136v
 9) C:3, p. 113
 10) Trönö E:1, p. 161
 11) C:3, p. 365
 12) C:4, f. 122r
 13) C:4, f. 122v<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström