Kerstin Svensdotter

Blev 42 år.

Far: Sven Persson (1697 - 1742)
Mor: Kerstin Persdotter (1700 - 1756)

Född: 14.09.1731 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 1) Föräldrar till "Christina": Sven Persson och hu. Kerstin Persdotter i Kolsta nr 4. Faddrar: Lars Persson i Kolsta och hans ej namngivna hustru; Erik Larsson i Skensta och hans ej namngivna hustru. (Ungfaddrar:) Sven Svensson därstädes, Karin Persdotter i Losjö.
Bosatt: till 1759 Söderhamn, HÄL 2) 
Immigrerade: 1759 Norrala sn, HÄL 3) I en bilaga över "Inkomna" till husförhörslängden 1759 upptas: "Pig. Cherstin Swensdotter i Kolsta ifrå Directeuren Eurén i Söderhamn."
Bosatt: från 28.05.1760 till 25.11.1773 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 4) Hans Larsson och hu. Kerstin Svensdotter skrivs på uppslaget för födda i "Kungsgården N.o 2." i samband med barnens födelse 1761-1771. (För start- och slutdatum, se vigsel- respektive dödsnotisen.)
Fadderskap: 1772 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL 5) "SoknSkrifwaren" Hans Larsson och hans ej namngivna hustru i Kungsgården står 1772 som faddrar till Margta (f. 1772-07-26), dotter till Erik Larsson och hu. Kerstin Jonsdotter i Svarven nr 1.
Död: 25.11.1773 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 6) Dödsnotisen på sidan för avlidna i "Kungsgården N. 2." lyder: "Hustru Cherstin Swensdotter 1773. den 25 November, begrofs den 5 December. Född i Kolstad. gift med Sockenskrifwaren Hans Norell. haft 4 barn. Warit en mycken [sic] stilla och gudfuchtig [sic] men(n)iskja, tålig i mot gången, ödmiuk i medgången, samt mycket gifmild och medlidande emot de Fattiga. Hade under sin sjukdom stor --- [otydligt ord] af Gud och dödde J fult hopp om en salig ändalycht. Siukdomen war både Rötfeber och Rödsot. Åldren 42 år, 2 månader, 2 weckor och 3 dagar."
Bouppteckning: 02.05.1774 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 7) Bouppteckningen inleds: "År 1774: d. 2 Maji skjedde Bouptekning efter Gästgifwaren och Sockneskrifwarens Hans Norells afl. Hustru, Christina Svensdotter uti Kongsgården, då och Förmyndare tilsattes för barnen, neml. för Sonen Lars Jakob Hansson i Kohlstad, för Swen och Hans Jon Pärsson i Warberg och för Dottren Karin Länsmannen Eric Norell. Sedan Fadren Lars Hanssons Egendom förut til alla delar, blifwidt afsatt är följande i behåll." Sist under rubriken "Silfwer" sägs: "En ny bygning wäster i gården som til nedre wåningen allenast är färdig, hwilken efter lindrigt wärde upgått til Sexhundrade daler Kopparmynt, men som Fadren Hans Norell utfästade, at utan någon räkning, upföda, kläda och låta barnen lära läsa, så utföres den til __ 200. [daler]". Under "Boskapen" upptas bl.a. "1 st. Ko som är lemnad til systren Brita utj Arbro, och finnes uti 1748. års bytes Längd"; "1 st. Arfko efter Modren i Kongsg."; "Kjörredskapen ärhållit uti Löner som ses af 1770. års Inventerins [sic] Längd"; "Uti Hus- och jordep.r efter 1748. års bytes Längd". Inga underskrivande bytesdeltagare.


Familj med Hans Larsson Norell (1734 - 1798)

Vigsel: 28.05.1760 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 8) Vigselnotisen på sidan för vigda i Kungsgården (nr 2) lyder, under vigselnotisen för Lars Hansson från 1748: "Son Hans Larsson 1760. 28 Maji l. [dvs. eller] 4 dag Pingst (född 1734 d. 29 Aug. Fadren Lars Hansson, modren, hust. Karin Ohlsdotter) med ärl. pig. Cherstin Swensdotter i Kolsta född 1731 d. 14 Sept. Fadren Swen Persson, modren hust. Kerstin Pärsdotter i Kolsta."

Barn:
Katarina Norell (1761 - )
Lars Norell (1766 - )
Sven Norell (1769 - 1844)
Hans Norell (1771 - 1823)


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1731       Födelse 14.09.1731 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL.  1)
1734   2 år    Brodern Per Svensson föds 23.06.1734 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 1).
1734   2 år    Maken Hans Larsson Norell föds 29.08.1734 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 9).
1738   6 år    Systern Anna Svensdotter+ föds 26.06.1738 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 1).
1741   9 år    Systern Anna Svensdotter+ dör 10.04.1741 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 1).
1742   10 år    Fadern Sven Persson dör 05.03.1742 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 10).
1756   24 år    Modern Kerstin Persdotter dör 05.09.1756 Kolsta nr 4, Norrala sn, HÄL 10).
<1759       Bosatt till 1759 Söderhamn, HÄL.  2)
1759       Immigration 1759 Norrala sn, HÄL.  3)
1760   28 år    Vigsel Hans Larsson Norell 28.05.1760 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL.  8)
>1760       Bosatt från 28.05.1760 till 25.11.1773 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL.  4)
1761   29 år    Dottern Katarina Norell föds 21.02.1761 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 11).
1766   34 år    Sonen Herr Lars Norell föds 29.01.1766 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 11).
1769   37 år    Sonen Sven Norell föds 10.05.1769 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 11).
1771   40 år    Sonen Hans Norell föds 23.11.1771 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 12).
1772       Fadderskap 1772 Svarven nr 1, Norrala sn, HÄL.  5)
1773   42 år    Död 25.11.1773 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL.  6)
1774   42 år    Bouppteckning 02.05.1774 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL.  7)


Källor
 1) C:2, uppsl. 33
 2) Se Immigration
 3) AI:1, 1759, p. 29
 4) C:3, p. 322, 323
 5) C:3, p. 327
 6) C:3, p. 494
 7) Bouppteckningar 1774-1777, nr 33, Norrala häradsrätt, Ala tingslag, Sydöstra Hälsinglands domsaga, Gävleborgs län, HLA
 8) C:3, p. 95
 9) C:2, uppsl. 91
 10) C:3, p. 435
 11) C:3, p. 322
 12) C:3, p. 323<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström