Jakob Laurentii Norelius

Komminister. Blev högst 42 år.

Far: Laurentius Jacobi Norelius (1632 - 1707)
Mor: Kristina Gestrinia (Gestrinius) (1639 - >1740)

Född: 1685 1) 
Bosatt: komministergården, Orsten, Trönö sn, HÄL 2) Berglöw uppger att alla komministrar i Trönö (från ca 1690) var bosatta på kaplansgården i Orsten.
Fadderskap: 1704 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL 3) "Mons: Jacob Norelius" står 1704 - jämte jungfru Margta Jakobsdotter i Kungsgården - som ungfadder till ett ej namngivet piltebarn (f. 1704-08-12), son till bonden Per Persson och hustrun Brita Mickelsdotter i Ringa nr 6.
Fadderskap: 1705 Skettene, Norrala sn, HÄL 4) "Jacobus L: Norelius" står 1705 - jämte Kerstin Persdotter i prästgården - som ungfadder till en flicka (f. 1705-06-24), dotter till båtsman Erik Larsson Norman och hustrun Karin Nilsdotter i Skettene.
Fadderskap: 1706 Kolsta nr 2, Norrala sn, HÄL 5) "Mons: J: Norelius" står 1706 som ungfadder till Per (f. 1706-08-22), dotter till bonden Pål Persson och hu. Brita Persdotter i Kolsta nr 2.
Fadderskap: 1707 Svartvik nr 3, Norrala sn, HÄL 6) "Jacobus Norelius" står 1707 som fadder till Karin (f. 1707-05-29), dotter till bonden Måns Olofsson och hu. Malin i Svartvik nr 3.
Fadderskap: 1708 Å nr 2 ("Lass-Lars"), Norrala sn, HÄL 7) "Mons. Jacob Norelius" och jungfru Sara Hanelia står 1708 som ungfaddrar till Helena (f. 1708-01-23), dotter till bonden Sven Månsson och hu. Karin Olofsdotter i Å nr 2.
Fadderskap: 1710 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL 8) "Herr Jacob Norelius", utan angiven vistelseort, står 1710 som ungfadder - jämte jungfru Sara Hanelia - till Brita (f. 1710-10-04), dotter till Hans Hansson och hu. Brita Larsdotter i Kungsgården nr 2.
Vittne: 17.05.1711 Trönbyn nr 3, Trönö sn, HÄL 9) "H.r Jacob Norelius", utan angiven vistelseort, är en av de personer som särskilt räknas upp som vittnen till att bonden Jon Nilsson i Trönbyn nr 3, Trönö sn, lovat vid dottern Annas vigsel med länsmanssonen Hans Larsson från Norrala 1711-05-17 att hans hemman ska få övertas av dessa, om hans lille son Jonas inte visar sig kuna göra det. (Ett annat av vittnena var komministern Andreas Grip.)
Pastorsadjunkt: omkring 1718 Norrala sn, HÄL 10) I mantalslängden för Norrala 1718 skrivs "Adjunctus H.r Jacob Norelius".
Bosatt: omkring 1718 Norrala sn, HÄL 11) 
Fadderskap: 1718 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL 12) "H[ög]l[ärd].e Jacob Norelius" och "Modr. i KungsGården Christina Gestrinia" står 1718 som faddrar till Mickel (f. 1718-03-06), son till gästgivaren Olof Hansson på Sand och Anna Mickelsdotter.
Brukspräst: omkring 1720 Långvinds bruk, Enångers sn, HÄL 13) 
Bosatt: omkring 1720 Heda, Enångers sn, HÄL 13) 
Komminister (Kaplan): från 1720 till 1727 Norrala pastorat, HÄL 14) Berglöw uppger om komministern i Trönö (med hänvisning till det gamla herdaminnet för ärkestiftet): "Jacob Norelius. Son till kyrkoherde Norelius i Norrala. Blev student 1707 och prästvigdes 1710. Var brukspräst på Långvinds bruk och fick komministertjänsten här 1720. Han dog 1727 och är begraven under kyrkogolvet. Gift med Sara Hanelius, född 1688 och död 1774, komministerdotter från Segersta."
Fadderskap: 1721 Långbro nr 3, Trönö sn, HÄL 15) "H.r Jacob Norelius och des Käresta Madam Sara Hanelia" står 1721 som faddrar till Hans (f. 1721-09-28), son till Per Hansson och hu. Ingrid Jönsdotter i Långbro nr 3, Trönö sn.
Fadderskap: 1721 Daglösa nr 3, Trönö sn, HÄL 16) "Comminister Jacob Norelius och hans hust. Sara Hanelia" står 1721 (sista siffran i årtalet är otydligt) som faddrar till Margareta (f. 1721-10-02), dotter till bonden Jonas Gustavsson och hu. Karin i Daglösa nr 3, Trönö sn.
Fadderskap: 1721 Vi nr 5, Trönö sn, HÄL 17) "H.r Jacob Norelius, Madam Sara Hanelia" står 1721 som faddrar till Sven (f. 1721-03-07), son till bonden Sven Andersson och hu. Karin Nilsdotter i Vi nr 5, Trönö sn.
Fadderskap: 1722 Trönbyn nr 2, Trönö sn, HÄL 18) "Comminister i Tröne H.r Jacob Norelius och Madam Sara Hanelia" står 1722 som faddrar till Jonas (f. 1722-11-14), son till bonden Olof Jonsson och hu. Kerstin Hansdotter i Trönbyn nr 2, Trönö sn.
Fadderskap: 1722 Långbro nr 4, Trönö sn, HÄL 19) "Comminister H.r Jacob Norelius. dess Kiäresta Madam Sara Hanelia" står 1722 som faddrar till Lars (f. 1722-02-21), son till bonden Lars Larsson och hu. Anna Hansdotter i Långbro nr 4, Trönö sn.
Fadderskap: 1722 Fly nr 1, Trönö sn, HÄL 20) "Comminister Jacobus Norelius och dess hust: Sara Hanelia" står 1722 som faddrar till Margareta (f. 1722-04-02), dotter till bonden Jon Jonsson och hu. Malin Persdotter i Fly nr 1, Trönö sn.
Fadderskap: 1723 Fly nr 2, Trönö sn, HÄL 21) "Comminister H. Jacob Norelius, Madam Sara Hanelia" står 1723 som faddrar till Hans (f. 1723-07-13), son till Pål Jonsson och hu. Brita Ersdotter i Fly nr 2, Trönö sn.
Fadderskap: 1723 Långbro nr 2, Trönö sn, HÄL 22) "Capellanen Hr Jacob Norelius Madam Sara Hanelia" står 1723 som faddrar till Hans (f. 1723-04-09), son till Nils Persson och hu. Margta Bengtsdotter i Långbro nr 2, Trönö sn.
Fadderskap: 1724 Orsten nr 1, Trönö sn, HÄL 23) "Comminister H.r Jacob Norelius och Madam Sara Hanelia" står 1724 som faddrar till Lars (f. 1724-10-20 - sista siffran i datumet något otydligt), son till bonden Jon Håkansson och hu. Karin Jönsdotter i Orsten (nr 1), Trönö sn.
Fadderskap: 1724 Tygsta nr 1, Trönö sn, HÄL 24) "Comminister H.r Jacob Norelius och Madam Sara Hanelia" står 1724 som faddrar till Margareta (f. 1724-01-22), ett av tvillingbarnen till Olof Jonsson och hu. Karin Persdotter i Tygsta nr 1, Trönö sn.
Fadderskap: 1725 Fly nr 1, Trönö sn, HÄL 20) "Comminister Jacob Norelius och des hustru Sara Hanelia" står 1725 som faddrar till Margta (f. 1725-09-12), dotter till bonden Jon Jonsson och hu. Malin Persdotter i Fly nr 1, Trönö sn.
Fadderskap: 1726 Trönö sn, HÄL 25) "Comminister H.r Jacob. Norelius och Madam Sara Hanelia" står 1726 som faddrar till Petter (f. 1726-11-28), son till kronobåtsman Mikael Drake och hu. Gölin Andersdotter i Trönö (utan angiven vistelseort i socknen).
Fadderskap: 1726 Tygsta nr 2, Trönö sn, HÄL 26) "Comministeren H.r Jacob Norelius och des hustru Madam Sara Hanelia" står 1726 som faddrar till Sigrid (f. 1726-11-28), dotter till Nils Jönsson och hu. Anna Johansdotter i Tygsta nr 2, Trönö sn.
Fadderskap: 1726 Trönö sn, HÄL 27) "Commin: H.r Jacob Norelius och Madam Sara Hanelia" står 1726 som faddrar till Sara (f. 1726-05-03), dotter till kronobåtsman Per Stark och hu. Anna Persdotter i Trönö sn (utan angiven vistelsort i socknen).
Död: 13.04.1727 komministergården+, Orsten, Trönö sn, HÄL 28) Dödsnotisen lyder: "Anno 1727 d. 13 April blef H Jacob Norelius i herranom afsomnad och begrafwn i Tröne kyrka på sörra sidan emella altaret och klåkarnes bänck."
Omnämns: 1752 29) Han och hustrun nämns i samband med att sonen Lars Norelius gifter sig i Enånger 1752-01-19: "H.r Lars Norelius, född i Hede, då Fadr. h.r Jacob Norelius war BruksPredikant på Långwind, Mod. Hust: Sara Norelia."


Familj med Sara Hanelia (Hanelius) (1688 - 1774)

Vigsel: 01.10.1711 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL 30) Vigselnotisen på sidan för vigda i Kungsgården nr 1, vid Kristina Gestrinias namn, lyder: "1711 Octob: 1. Ingick H.r Jacob Norelius ächta förbund med Jungfru Sara Hanelia uthi Sägerstad, tå Skiänktes __ 8 D(aler) kmt."

Barn:
Jakob Norelius (1721 - )
Erik Jakobsson Norelius
Lars Norelius


Noteringar
I kyrkoräkenskaperna för Norrala finns i den inledande delen en förteckning över präster i Norrala pastorat, vilken upprättades omkring 1740 av kyrkoherde Olof Nordlinders hand och sedan kompletterades av efterträdarna. Bland komministrarna upptas efter Anders Grip: "1721 1 Maji [nr:9 8. Jacob Laur Norelius uti Pastor Aurivillii tid Dödde [överstruket:] (172x [otydlig siffra p.g.a. rättning] uti Aprill månad). [tillagt med samma hand:] 1727 d. 13 April". [LI:1, opag. (Genline ID: 700.18.39200)]
---
Hälsingeprosten Olof Broman uppger på 1740-talet i sin genealogi för släkten Norelius om honom:
"VI: Classen.
Jacob Larsson Norelius, född 1685, then yngste af barnen; som här införes näst Erik, fast et eller annat barn them emellan född woro; dock strax efter födelsen död; Han blef Präst 1709, och V. D. Comm: i Norala och Trönö, 1720; ägandes til hustru H.r Lars Hannelii dotter i Sadurstad [dvs. Segersta] och Hanebo, Sara Hanelia, 1712; och med henna 4: st: Barn, för än han afsomnade 1727.

1: Lars JacobsSon Norelius född ... Ups: Stud: 1734. Prest 1741 kallad af StiufFad: Bolinder.
2. Erik Jacobsson Norelius, född ... Lärer Guldsmedsarbete i Söderhamn antagen 1747. gift 1749 med Maja Stina Ström.
3: Jacob Jacobsson Norelius, född ... Studerar. 1737. Begaf sig til Bruks-Skrifw: 1746.
4. Christina Jacobs Dotter Norelia, född och död på samma år, 1729 [förslag till rättelse i den tryckta utgåvan: "1719?"].

Förenämna Enka Sara Hanelia Trädde efter sin förre Mans död, i senare gifte med H. P. Bolinder, en Bonda Son ifrån Boldnäs [inom klammer tillagt "Alta" i den tryckta utgåvan], som blef V. D. Comm: efter hennes förre Man, ägandes tilsaman thessa Barn:
a. Helena D.r Bolinder född och död ...
b. Johannes Bolinder född 1731. Stud: 1748. [Tillagt inom klammer följande sena tillägg: "Magist. 1755. Gift år 1761. med Sara Norelia, Inspect. på Amåt Axel Norelii Dotter".]" [Olof Johannis Broman: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Norelius (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 681, med kommentarer av Grape s. 933-934]Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1685       Födelse 1685.  1)
1688       Makan Sara Hanelia (Hanelius) föds 06.05.1688 31).
1704       Fadderskap 1704 Ringa nr 6, Norrala sn, HÄL.  3)
1705       Fadderskap 1705 Skettene, Norrala sn, HÄL.  4)
1706       Fadderskap 1706 Kolsta nr 2, Norrala sn, HÄL.  5)
1707       Fadderskap 1707 Svartvik nr 3, Norrala sn, HÄL.  6)
1707       Fadern Laurentius Jacobi Norelius dör 04.03.1707 prästgården, Norrala sn, HÄL 32).
1708       Fadderskap 1708 Å nr 2 ("Lass-Lars"), Norrala sn, HÄL.  7)
1710       Fadderskap 1710 Kungsgården nr 2, Norrala sn, HÄL.  8)
1711       Vittne 17.05.1711 Trönbyn nr 3, Trönö sn, HÄL.  9)
1711       Vigsel Sara Hanelia (Hanelius) 01.10.1711 Kungsgården nr 1, Norrala sn, HÄL.  30)
~1718       Pastorsadjunkt omkring 1718 Norrala sn, HÄL.  10)
~1718       Bosatt omkring 1718 Norrala sn, HÄL.  11)
1718       Fadderskap 1718 Sand (Svarven nr 3), Norrala sn, HÄL.  12)
~1720       Brukspräst omkring 1720 Långvinds bruk, Enångers sn, HÄL.  13)
~1720       Bosatt omkring 1720 Heda, Enångers sn, HÄL.  13)
>1720       Komminister (Kaplan) från 1720 till 1727 Norrala pastorat, HÄL.  14)
1721       Fadderskap 1721 Långbro nr 3, Trönö sn, HÄL.  15)
1721       Fadderskap 1721 Daglösa nr 3, Trönö sn, HÄL.  16)
1721       Fadderskap 1721 Vi nr 5, Trönö sn, HÄL.  17)
1721       Sonen Jakob Norelius föds 09.12.1721 komministergården+, Orsten, Trönö sn, HÄL 28).
1722       Fadderskap 1722 Trönbyn nr 2, Trönö sn, HÄL.  18)
1722       Fadderskap 1722 Långbro nr 4, Trönö sn, HÄL.  19)
1722       Fadderskap 1722 Fly nr 1, Trönö sn, HÄL.  20)
1723       Fadderskap 1723 Fly nr 2, Trönö sn, HÄL.  21)
1723       Fadderskap 1723 Långbro nr 2, Trönö sn, HÄL.  22)
1723       Brodern Erik Norelius dör 1723 Ryssland 33).
1724       Fadderskap 1724 Orsten nr 1, Trönö sn, HÄL.  23)
1724       Fadderskap 1724 Tygsta nr 1, Trönö sn, HÄL.  24)
1725       Fadderskap 1725 Fly nr 1, Trönö sn, HÄL.  20)
1726       Fadderskap 1726 Trönö sn, HÄL.  25)
1726       Fadderskap 1726 Tygsta nr 2, Trönö sn, HÄL.  26)
1726       Fadderskap 1726 Trönö sn, HÄL.  27)
1727       Brodern Lars Larsson Norelius dör 1727 34).
1727       Död 13.04.1727 komministergården+, Orsten, Trönö sn, HÄL.  28)
1752       Omnämns 1752.  29)


Källor
 1) Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, avd. AEttqvisl, genealogi för släkten Norelius (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 681
 2) Berglöw, Gösta: Trönö kyrkor och prästgårdar, utg. av Trönö hembygdsförening (Norrala 1989), s. 35
 3) C:1, f. 76v
 4) C:1, f. 91r
 5) C:1, f. 27v
 6) C:1, f. 59v
 7) C:1, f. 3v
 8) C:2, uppsl. 91
 9) Trönö C:1, p. 72
 10) Mantalslängd 1718, p. 1882, Gävleborgs län, Riksarkivet
 11) Se Pastorsadjunkt
 12) C:2, uppsl. 102
 13) Se Omnämns
 14) Berglöw, Gösta: Trönö kyrkor och prästgårdar, utg. av Trönö hembygdsförening (Norrala 1989), s. 141
 15) Trönö C:1, p. 130
 16) Trönö C:1, p. 14
 17) Trönö C:1, p. 94
 18) Trönö C:1, p. 132
 19) Trönö C:1, p. 47
 20) Trönö C:1, p. 18
 21) Trönö C:1, p. 142
 22) Trönö C:1, p. 146
 23) Trönö C:1, p. 112
 24) Trönö C:1, p. 158
 25) Trönö C:1, p. 139
 26) Trönö C:1, p. 154
 27) Trönö C:1, p. 119
 28) Trönö C:1, p. 122
 29) Enånger C:2 (vigselbok 1710-1755)
 30) C:2, f. 155v
 31) Trönö AI:1, husförhörslängd 1766
 32) LI:1, opag. (Genline ID: 700.18.39100)
 33) C:2, f. 110v
 34) Broman, Olof Johansson: Glysisvallur och öfriga skrifter rörande Helsingland, utg. genom Karl A. Haegermarck & Anders Grape, kap. 9b, Järvsö kyrka (d. 2, Uppsala 1912-1953), s. 519<< Startsida
Skapad av MinSläkt 3.6, Programmet tillhör: Crister Lindström