Rotemannen

Rotemannen

Installationsmanual Rotemannen

Uppdatering (5 okt 2012)
Det kan hända, på en och annan Windows-7-dator, att ett typsnitt inte läggs in vid installationen och all text blir kursiv. Ladda ner uppdatering och dubbelklicka sedan på den för att lösa felet.

Uppdatering (17 oktober 2012)
Uppdateringen rättar ett fel vid utskrift av flera poster, men innehåller även samtliga rättningar från uppdatering 1.01.

 

Uppdatering (17 oktober 2012)

Uppdateringen rättar ett fel vid utskrift av flera poster, men innehåller även samtliga rättningar från uppdatering 1.01.

Uppdatering (5 okt 2012)

Det kan hända, på en och annan Windows-7-dator, att ett typsnitt inte läggs in vid installationen och all text blir kursiv. Ladda ner uppdatering och dubbelklicka sedan på den för att lösa felet.

Annonser