Länkar

http://www.nad.riksarkivet.se

Den Nationella Arkivdatabasen (NAD) är en sökbar databas som innehåller uppgifter om arkivmaterial i svenska arkiv, bibliotek och museer. NAD byggs upp genom sammanläggning av olika arkivdatabaser, som i sin tur representerar en lång rad arkivförvarande institutioner i Sverige. Sedan 1995 finns NAD på cd-rom och just nu pågår arbetet med att successivt tillgängliggöra NAD även via Internet. I ett och samma söksystem blir det nu möjligt att både söka information om arkiv och samlingar runt om i landet och direkt beställa mikrofilm från SVAR. I dagsläget omfattar NAD på Internet följande: Grundläggande uppgifter om arkivbestånden i Riksarkivet, Krigsarkivet och Landsarkiven. Arkivförteckningar från landsarkiven i Göteborg, Härnösand, Lund, Uppsala, Vadstena, Visby och Östersund samt Riksarkivet, Krigsarkivet och Stockholms stadsarkiv. SVAR:s förteckningar över mikrofilmade arkiv, med möjlighet att beställa mikrokort. Topografisk hjälpdatabas med uppgifter om administrativa gränser från 1600-talet till i dag.
Finns i: Arkiv