Medlemsföreningar

nordanstig_logga

www.nordanstig.org/nbs/bertil.sundin@telia.com076-8083233Medlemsblad för Nordanstigs Bygd- och Släktband forskarföreningBesöksadressNordanstigs Bygd- och Släktband forskarförening
Bergsjö bibliotek
Hundskinnsvägen 1
829 50 Bergsjö

Nordanstigs Bygd- och Släktband forskarförening

Föreningen bildades 1994 och har till ändamål att främja släkt- och lokalhistorisk forskning med anknytning till Nordanstigs kommun.


Senast uppdaterad: 2022-03-07

Kalendarium

Aktiviteter

Forskarkvällar torsdagar hösten-vintern 2023: 28/9, 26/10 och 30/11 på Bergsjö bibliotek mellan 17.30-19.00. Kom och fråga och prata släkt- och bygdforskning! Styrelsemedlemmar finns på plats och hjälper dig att komma vidare. Vi kommer också att ha teman vissa kvällar. - - - Intresserad av Studiecirkel om traditionell släktforskning eller DNA-forskning? Ta kontakt med någon i styrelsen eller hälsa på oss under en forskarkväll på Bergsjö bibliotek! - - - För alla kommande aktiviteter gäller att mer info finns i medlemstidningen! --- --- --- Medlemmar kan låna hem material som tidskrifter, böcker och mikrokort ur föreningens samlingar (ej CD-skivor!). Bland materialet kan nämnas flera böcker med släktutredningar, litteratur om byar, personer och händelser i Nordanstig, mikrokort över kommunens socknar samt Hälsingtuna, Norrbo, Bjuråker, Attmar, Galtström m.fl. Nu finns även sockenstämmoprotokoll för alla socknar i Nordanstig. Föreningens material finns på biblioteket i Bergsjö! - - - Ta kontakt med någon i styrelsen eller kom till en forskarkväll om ni vill bli medlem.

Aktiviteter

Forskarkvällar torsdagar hösten-vintern 2023: 28/9, 26/10 och 30/11 på Bergsjö bibliotek mellan 17.30-19.00. Kom och fråga och prata släkt- och bygdforskning! Styrelsemedlemmar finns på plats och hjälper dig att komma vidare. Vi kommer också att ha teman vissa kvällar. - - - Intresserad av Studiecirkel om traditionell släktforskning eller DNA-forskning? Ta kontakt med någon i styrelsen eller hälsa på oss under en forskarkväll på Bergsjö bibliotek! - - - För alla kommande aktiviteter gäller att mer info finns i medlemstidningen! --- --- --- Medlemmar kan låna hem material som tidskrifter, böcker och mikrokort ur föreningens samlingar (ej CD-skivor!). Bland materialet kan nämnas flera böcker med släktutredningar, litteratur om byar, personer och händelser i Nordanstig, mikrokort över kommunens socknar samt Hälsingtuna, Norrbo, Bjuråker, Attmar, Galtström m.fl. Nu finns även sockenstämmoprotokoll för alla socknar i Nordanstig. Föreningens material finns på biblioteket i Bergsjö! - - - Ta kontakt med någon i styrelsen eller kom till en forskarkväll om ni vill bli medlem.