Medlemsföreningar

Ramsele släktforskarförening

Den nya föreningen startade som släktforskarförening 2013.

Idag är medlemmarna också aktiva som bygdeforskare. Det pågår dokumentation av byar och gamla färdvägar, men också av traktens knektar och båtsmän samt barnhusbarn som placerats inom området.

Vi arbetar också med gamla foton från trakten som ska identifieras och dokumenteras. Tanken är att skapa en digital bilddatabank som blir tillgänglig i Forskarsalen och i Hembygdsföreningens arkiv.

Vi använder oss av och fördjupar ofta vår forskning genom Lantmäteriets Historiska kartor och tillhörande protokoll, t.ex. 1800-talets Laga Skiften av byarna.

Forskarföreningen, som vi numera kallar oss, har sin samlingspunkt i den gediget utrustade Forskarsalen på Ramsele Konferens & Forskarcentrum.

På onsdagarna är Forskarsalen öppen extra länge. Då brukar medlemmar från när och fjärran samlas.

Ibland har vi ett gemensamt program för dagen eller så forskar var och en på egen hand. Fördelen är att det även då finns någon annan på plats att rådgöra med.

Forskarföreningen samarbetar med Ramsele Konferens & Forskarcentrum och hjälper huset med uppdragsforskning och omhändertagande av forskargäster.

Vi samarbetar också med Ramsele Hembygdsförening.

Alla studiecirklar anordnas tillsammans med Studiefrämjandet.


Senast uppdaterad: 2022-03-07

Kalendarium