Litteratur-sök

Brev ur askan

Författare: Hans Gillingstam
Tryckår: 1996
Antal sidor: 165
Bland alla de dokument som förvandlades till aska vid slottsbranden i Stockholm år 1697 fanns hundratals medeltida privata brev, som på olika vägar hamnat i Riksarkivet. Många av de förlorade breven hade dock hunnit avsätta spår i form av avskrifter, regester och arkivaliska anteckningar på olika håll. Utifrån detta material har Hans Gillingstam rekonstruerat ett betydande antal av dessa s.k. miscellania-brev. För släktforskarna är han känd som medeltidens okrönte mästare vad gäller person- och släkthistoria viket detta verk bekräftar än en gång. Ca 250 brev från tiden 1316-1529 har på detta sätt i någon mån räddats och framför allt är sammanställningen värdefull vad gäller 1300-talsmaterialet då detta i ytterst ringa omfattning är medtaget i serien Svenskt Diplomatarium. Boken finns att köpa från Riksarkivet (den ingår som nr 17 i Riksarkivets skriftserie). Den är inbunden, omfattar 165 sidor och avslutas med person- och ortregister. Recension finns i Släkthistoriskt Forum 2/97. Carl Szabad
2012-11-11Håkan Skogsjö
Finns i: Medeltiden