Studiebesök på Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10

Kategori
StorStockholms Genealogiska Förening, SSGF
Datum
2020-02-26 17:30
Plats
Jernkontoret, Kungsträdgårdsgatan 10
E-post

Kl. 17.30-19.00. Yngve Axelsson, bibliotekarie på Jernkontoret, berättar om Jernkontorets historia och betydelse för det svenska stålet. Vi kommer också få en visning av biblioteket och den omfattande porträtt- och fotografisamling samt pesonberättelser som finns i arkiven.

Sverige var vid 1700-talets första hälft den största järnexportören på världsmarknaden. Ett kraftigt prisfall 1729 förvärrades kommande år. Bruksägarna fick mindre betalt. År 1743 föreslog så affärsmannen Anders Nordencrantz inrättandet av ett Jernkontor med uppgift att köpa upp allt svenskt järn och släppa ut det på marknaden först sedan priset stigit till skälig nivå. Förslaget reviderades och 1744 bildade företrädare för bruksägarna en sammanslutning som är ursprunget till Jernkontoret. Förhandlingarna fortsatte och resulterade i ett förslag som bifölls av sekreta utskottet och den 29 december 1747 stadsfäste Fredrik I Jernkontoret i ett kungl. brev som kan sägas vara Jernkontorets stiftelseurkund. Huvuduppgifterna var att verka för skäliga priser och underlätta järnhandels finasiering samt i övrigt stödja järnhanteringen som exempelvis bidrag till studieresor med mera.

Under de 270 år som förflutit sedan Jernkontoret fick sitt stiftelsebrev, har kontoret upplevt försök till nedläggning, förslag om att ombildas till en renodlad bank eller till ett aktiebolag; det har vid flera tillfållen förändrat sin organisation, lagt till eller dragit ifrån någon verksamhet, eller lagt huvudvikten vid olika göromål, allt efter tidens skiftande behov, men Jernkontorets syfte har dock alltid varit att verka för det svenska stålets kvalitet och därmed dess efterfrågan på den utländska marknaden.

Ingen avgift.

Begränsat antal deltagare. Förhandsanmälan till

 
 

Kalendarium

ti on to fr
1
2
3
4
5
7
8
9
10
11
12
14
15
16
17
18
19
27
28
29
30
31