August Sohlman
Född:    1824-05-24
Avliden: 1874-07-05
Huddinge kyrkogård 1:196
Huddinge kommun, Stockholms län
Karta
Förvaltning: Svenska kyrkan i Huddinge
Övriga personer (7)
Hulda Maria Sohlman Sandeberg
Född 1833 avliden: 1928
Gunhild Sohlman
Född 1856 avliden: 1863
Alf Sohlman
Född 1872 avliden: 1872
Gunnar Sohlman
Född 1864 avliden: 1874-07-05
Astrid Sohlman
Född 1863 avliden: 1875
Signe Sohlman
Född 1854 avliden: 1878
Harald Sohlman
Född 1858-01-27 avliden: 1927-05-01
Huvudinskription

Redaktören

August Sohlman

 1824 1874

Hulda Sohlman

 1833 1928

Gunhild  1856 1863

Alf   1872

Gunnar  1864 1874

Astrid  1863 1875

Signe  1854 1878

 

Redaktören

Harald Sohlman

 1858 1927

Pierre Nilsson 2012-11-13

Gravsten id #64618