Jenny Karlsson
Född:    1885-05-02
Avliden: 1971-02-09
Skogskyrkogården 17K:28331
Stockholms stad kommun, Stockholms län
Karta
Förvaltning: Stockholms kyrkogårdsförvaltning
Pierre Nilsson 2023-11-21

Gravsten id #554567