Johan Ivar Sigfrid Jansson
Född:    1899
Avliden: 1976
Börstils kyrkogård Kv7:343
Östhammar kommun, Uppsala län
Karta
Förvaltning: Frösåkers församling
Övriga personer (1)
Elsa Margareta Jansson
Född 1901 avliden 1976
Huvudinskription

Sigfrid o Elsa Jansson


vilorum

Tommy Segerbäck 2023-11-21

Gravsten id #554562