Erik Folke Williamsson
Född:    1931
Avliden: 2021
Börstils kyrkogård Kv7:447
Östhammar kommun, Uppsala län
Karta
Förvaltning: Frösåkers församling
Övriga personer (1)
Maria Margareta Kristina Williamsson
Född 1932 avliden 2021
Huvudinskription

Williamsson


Folke


Maria

Tommy Segerbäck 2023-11-21

Gravsten id #554560