Esmeralda Hafvström
Född:    2021
Avliden: 2021
Börstils kyrkogård Kv7:445
Östhammar kommun, Uppsala län
Karta
Förvaltning: Frösåkers församling
Huvudinskription

Esmeralda


Hafvström


En liten ängel kom, log och vände om

Tommy Segerbäck 2023-11-21

Gravsten id #554559