Märta Ylva Birgitta Vidhög
Född:    1952
Avliden: 2021
Börstils kyrkogård Kv7:443
Östhammar kommun, Uppsala län
Karta
Förvaltning: Frösåkers församling
Huvudinskription

Ylva Vidhög

Tommy Segerbäck 2023-11-21

Gravsten id #554558