Sture Svensson
Född:    1918
Avliden: 1973
Klippans kapellkyrkogård B8 15-16
Klippan kommun, Skåne län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Klippans Pastorat
Övriga personer (1)
Märta Svensson
Född 1912 avliden 1986
Huvudinskription

Sture Svensson
* 19/3 1918    6/3 1973
Märta Svensson
* 19/2 1912    25/6 1986


Älskad - Saknad

2023-11-21 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och folklivsforskare

Gravsten id #554556