Herman Johansson
Född:    1905
Avliden: 1973
Klippans kapellkyrkogård B8 13-14
Klippan kommun, Skåne län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Klippans Pastorat
Övriga personer (1)
Rut Johansson
Född 1911 avliden 1984
Huvudinskription

HERMAN JOHANSSON
1905 - 1973
RUT JOHANSSON
1911 - 1984

2023-11-21 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och folklivsforskare

Gravsten id #554555