Nils Olof Runfors
Född:    1910
Avliden: 1981
Klippans kapellkyrkogård B8 1-2
Klippan kommun, Skåne län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Klippans Pastorat
Huvudinskription

NILS OLOF RUNFORS
1910 - 1981

2023-11-21 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och folklivsforskare

Gravsten id #554554