Erik Johansson
Född:    1904
Avliden: 1986
Klippans kapellkyrkogård B8 11-12
Klippan kommun, Skåne län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Klippans Pastorat
Övriga personer (1)
Ally Johansson
Född 1905 avliden 1973
Huvudinskription

ERIK JOHANSSON
1904 - 1986
ALLY JOHANSSON
1905 - 1973

2023-11-21 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och folklivsforskare

Gravsten id #554553