Nils Andersson
Född:    1919
Avliden: 1972
Klippans kapellkyrkogård B7 8-9
Klippan kommun, Skåne län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Klippans Pastorat
Övriga personer (1)
Majken Andersson
Född 1921 avliden 2011
Huvudinskription

Nils Andersson
1919 - 1972
Majken Andersson
1921 - 2011

2023-11-21 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och folklivsforskare

Gravsten id #554552