Alexander Tomingas
Född:    1911
Avliden: 1976
Klippans kapellkyrkogård B7 4-5
Klippan kommun, Skåne län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Klippans Pastorat
Övriga personer (1)
Ebba Olofsson-Tomingas
Född 1917 avliden 1971
Huvudinskription

Alexander
Tomingas
1911 - 1976
Ebba Olofsson
Tomingas
1917 - 1971

2023-11-21 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och folklivsforskare

Gravsten id #554550