Hildur Ericsson
Född:    1898
Avliden: 1973
Klippans kapellkyrkogård B7 40
Klippan kommun, Skåne län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Klippans Pastorat
Huvudinskription

Hildur Ericsson
1898 - 1973

2023-11-21 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och folklivsforskare

Gravsten id #554549