Sture Jönsson
Född:    1890
Avliden: 1973
Klippans kapellkyrkogård B7 39
Klippan kommun, Skåne län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Klippans Pastorat
Huvudinskription

Sture Jönsson
* 23/2 1890    3/1 1973

2023-11-21 Registrerare Åsbo Gravsten, inventerare Barbro Andréll/Åsbo Släkt- och folklivsforskare

Gravsten id #554548