Selma Jonsson
Född:    1887-05-04
Avliden: 1968-10-09
Skogskyrkogården 17K:27782
Stockholms stad kommun, Stockholms län
Karta
Förvaltning: Stockholms kyrkogårdsförvaltning
Pierre Nilsson 2023-11-20

Gravsten id #554545