Olivia Johnsson
Född:    1887-10-28
Avliden: 1968-01
Skogskyrkogården 17K:27780
Stockholms stad kommun, Stockholms län
Karta
Förvaltning: Stockholms kyrkogårdsförvaltning
Pierre Nilsson 2023-11-20

Gravsten id #554543