Claes Eriksson
Född:    1936-12-03
Avliden: 2017-01-11
Årstads kyrkogård Kv 7
Falkenberg kommun, Hallands län
Komplettera med kyrkogårdskarta
Förvaltning: Falkenbergs pastorat
Noteringar

Liggande oval platta i bårarpsgranit råhamrad bård, bronsversaler. I vänstra övre hörnet ett bronsax. Claes född Johansson, son till Agda och Erik Johansson Årstad Falkenberg

Kent Stävholt 2023-11-20

Gravsten id #554529