Jenny Eriksson
Född:    1915-09-28
Avliden: 1969-01-07
Skogskyrkogården 17K:27783
Stockholms stad kommun, Stockholms län
Karta
Förvaltning: Stockholms kyrkogårdsförvaltning
Pierre Nilsson 2023-11-20

Gravsten id #554527