Olof Bäck
Född:    1929-03-18
Avliden: 1969-02-10
Skogskyrkogården 17K:27801
Stockholms stad kommun, Stockholms län
Karta
Förvaltning: Stockholms kyrkogårdsförvaltning
Pierre Nilsson 2023-11-20

Gravsten id #554526