Tage Nygren
Född:    1915-06-04
Avliden: 1964-10-06
Skogskyrkogården 18K:26977
Stockholms stad kommun, Stockholms län
Karta
Förvaltning: Stockholms kyrkogårdsförvaltning
Noteringar

Källa: "Sveriges dödbok"

Pierre Nilsson 2023-09-18

Gravsten id #548880